4.25.2008

Změna vyhlášky o označování potravin a tabákových výrobků
23.4.2008, Zdroj: Agronavigátor
Vyhláškou č. 127/2008 Sb. se mění vyhláška č. 113/2005 Sb. o označování, pokud jde o trvalé výjimky z označování alergenů.

Vzhledem k tomu, že směrnicí 2007/68/ES se zrušují směrnice 2005/26/ES a 2005/63/ES stanovující prozatímní vyřazení některých složek z povinnosti jejich označení jako alergenů, došlo touto směrnicí ke stanovení upraveného seznamu alergenních složek, které musí být na obalu označeny jako alergeny. V důsledku toho musí být změněny i národní předpisy o označování alergenů, takže v ČR je vydána vyhláška č. 127/2008 Sb.,, kterou se v tomto smyslu mění vyhláška 113/2005 Sb. Zrušuje se prozatímní výjimka pro lysozym a albumin z vajec a pro kasein používané k čiření a výjimka pro silice z listů celeru, pro semena celeru a pro celerový oleoresin.

Vyhláška nabývá účinnosti 31. května 2008, ale potraviny, které byly uvedeny do oběhu nebo označeny podle dosavadních právních předpisů před 31. květnem 2009, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Příloha č. 1 k vyhlášce 113/2005 Sb.: Seznam alergenních složek

obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z nich, s výjimkou glukosového sirupu a dextrózy z pšenice(*), maltodextrinů na bázi pšenice(*), glukosového sirupu vyrobeného z ječného škrobu a obilovin používaných k výrobě destilátů nebo lihu zemědělského původu pro lihoviny a jiné alkoholické nápoje

korýši a výrobky z nich

vejce a výrobky z nich

ryby a výrobky z nich s výjimkou rybí želatiny používané jako nosič u vitamínových nebo karotenoidních přípravků, rybí želatiny nebo vyziny používané jako čeřidlo při výrobě piva a vína

jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

sójové boby (sója) a výrobky z nich s výjimkou zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (*), přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního D-alfatokoferolu, přírodního D-alfa tokoferolacetátu, přírodního D-alfa tokoferolu sukcinátu získaného ze sójových bobů, rostlinného oleje získaného z fytosterolů a esterů fytosterolů ze sójových bobů, rostlinný stanol ester vyrobený ze sterolů z rostlinného oleje ze sójových bobů

mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) s výjimkou syrovátky používané k výrobě destilátů nebo lihu zemědělského původu pro lihoviny a jiné alkoholické nápoje a lactitolu

suché skořápkové plody, tj. mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), ořechy makadamie a queensland (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich s výjimkou suchých skořápkových plodů používaných k výrobě destilátů nebo lihu zemědělského původu pro lihoviny a jiné alkoholické nápoje

celer a výrobky z něj

hořčice a výroby z ní

sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2

vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

měkkýši a výrobky z nich

(*) včetně výrobků obsahujících tyto složky, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň alergie, kterou Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil pro příslušný základní produkt.

Zdroj: Agronavigátor, Sbírka zákonů, č. 40, 16. 4. 2008Poskytování informací o potravinách spotřebitelům
23.4.2008, Zdroj: Agronavigátor
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který vychází ze směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS.

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (viz příloha). V uvedeném návrhu se sjednocují a aktualizují dvě oblasti právních předpisů týkajících se obecného a nutričního označování potravin, na něž se vztahují směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS. Kromě sloučení směrnic 2000/13/ES a 90/496/EHS jsou v návrhu přepracovány tyto předpisy:

- směrnice Komise 87/250/EHS ze dne 15. dubna 1987 o uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových na etiketách alkoholických nápojů určených k prodeji konečnému spotřebiteli;
- směrnice Komise 94/54/ES ze dne 18. listopadu 1994 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých potravin;
- směrnice Komise 1999/10/ES ze dne 8. března 1999, kterou se stanoví odchylky od ustanovení článku 7 směrnice Rady 79/112/EHS, pokud jde o označování potravin;
- směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein;
- nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů;
- směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 94/54/ES, pokud jde o označování určitých potravin obsahujících glycyrrhetinovou kyselinu a její amonnou sůl.

Navrhované nařízení obsahuje tyto kapitoly:
Kap.I: Obecná ustanovení
Kap.II: Obecné zásady poskytování informací o potravinách
Kap.III: Obecné požadavky na informace o potravinách a povinnosti provozovatelů potravinářských podniků
Kap.IV: Povinné informace o potravinách:
- Oddíl 1: Obsah a způsob uvedení údajů o potravinách
- Oddíl 2: Podrobná ustanovení o povinných údajích
- Oddíl 3: Nutriční údaje
Kap.V: Dobrovolné informace o potravinách
Kap.VI: Vnitrostátní předpisy
Kap.VII: Rozvoj vnitrostátních systémů
Kap.VIII: Prováděcí, pozměňovací a závěrečná ustanovení

Přílohy:
I: Zvláštní definice
II: Složky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost
III: Potraviny, jejichž označování musí obsahovat jeden nebo více dalších údajů
IV: Potraviny, které jsou vyňaty z požadavku na povinné nutriční údaje
V: Název potraviny a uvádění specifických údajů
VI: Uvádění a pojmenování složek
VII: Uvedení množství složek
VIII: Údaj o čistém množství
IX: Datum minimální trvanlivosti
X: Obsah alkoholu
XI: Referenční příjmy
XII: Převodní faktory
XIII: Vyjádření a způsob uvedení nutričních údajů

Příloha: Návrh nařízení EP a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (pdf, 511 kB, 88 stran)

Uvedený návrh nařízení bude zaslán Radě ministrů a Evropskému parlamentu, kde proběhne tzv. "co-decision". V současné době nelze určit, jak dlouho bude tato procedura probíhat. V každém případě bude pro aplikaci nových pravidel existovat přechodné období tří let. Komise doufá, že schvalovací proces proběhne rychle, tak, aby se prospěch pro spotřebitele z tohoto nařízení dostavil do nejdříve.

Zdroj: Agronavigátor, Evropská komiseZměna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
21.4.2008, Zdroj: Agronavigátor
Zákonem č. 120/2008 Sb. se mění zákon č. 110/1997 Sb. s účinností od 15. 5. 2008.

Zákon č. 120/2008, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl přijat 19. března 2008 upravuje a mění velký počet ustanovení, takže je vydáno zmocnění k vydání nového úplného znění zákona č. 110/1997 Sb. a také zákona č. 146/2002 Sb. o SZPI.

Část I: Změny zákona č. 110/1997
Smyslem řady změn je především uvedení do souladu s novými předpisy ES a odkazy na tyto předpisy, a zároveň jsou vypuštěna některá ustanovení, která jsou obsažena v nařízeních ES, aby nedocházelo k duplicitě.

Vypouští se definice „potravní doplňky", „tvrzení", „výživové tvrzení" (§ 2). Nová definice doplňku stravy zní:

doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích". Ustanovení týkající se povinností podnikatele (§ 3) jsou zásadně přeformulována a vypouštějí se ustanovení, která jsou regulována předpisy ES, především nařízeními 178/2002/ES a 852/2004/ES a 853/2004/ES.

K významnějším úpravám dochází v § 3a "Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí do oběhu přídatné látky", v § 3c "Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu" a § 3d „Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku" (týká se potravin pro zvláštní výživu, fortifikovaných potravin a výživových a zdravotních tvrzení).

V § 4a „Klasifikace jatečných zvířat" je doplněno, že se ustanovení nevztahují na jatečná prasata a dospělý skot, které jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní spotřebu. Vypouštějí se odstavce 8 až 10.
V § 6 se upřesňuje, že dovozce uvedený na obalu je usazen v zemích EU.

V § 7 se doplňuje, že u zabalených potravin se uvádí i složení a příp. země původu. Přechodné období platí 3 měsíce po nabytí účinnosti zákona.

V § 11 se zdůrazňuje předchozí souhlas MZ ČR pro doplňky s vitaminy a mineráliemi neuvedenými v seznamu a také souhlas vydaný podle předpisů ES pro potraviny nového typu. Upřesňují se náležitosti žádosti a doplňuje se požadavek na vyjádření Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti potraviny.

Vitaminy a minerální látky jiné než stanovené lze za uvedených předpokladů uvádět do oběhu do 31. 12. 2009.
V § 15 o státním dozoru se doplňují ustanovení o víceletém vnitrostátním plánu úředních kontrol a ročních zprávách o prováděných kontrolách, o žádostech o povolení GMO pro výrobu potravin či krmiv, o uložení ochranného opatření ohledně tvrzení, o výměně informací mezi orgány dozoru a Generálním ředitelstvím cel, o pravidlech pro celní úřad při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí (nové odstavce 6 až 11).

V § 16 se upřesňují práva a povinností orgánů dozoru a výrobců (nové odstavce 6 až 10).
V §§ 17 až 17i jsou nově podrobně zpracována ustanovení o správních deliktech a pokutách.

V § 18 se Ministerstvo pověřuje zpracováním vyhlášky o výši paušální částky nákladů na určité kontroly.

V § 19 se Ministerstvo pověřuje zpracováním vyhlášky s doporučenými a nejvyššími denními dávkami vitaminů a minerálních látek a s kritérii jejich čistoty, a se seznamem látek, které do potravin přidávat nelze nebo pouze v omezeném množství, a s uvedením způsobu označování obohacených potravin a podmínky jejich použití.

ČÁST II: Změny zákona č. 146/2002 Sb.o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

ČÁST III.: Změna zákona č. 316/2004 Sb.

Zákon č. 120/2008 Sb. nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 15 odst. 5 ohledně shromažďování údajů státními orgány (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010).

Zdroj: Agronavigátor, Sbírka zákonů, č. 38, 15. 4. 20084.24.2008

Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008

(23. 4. 2008)

č.j. 18/21492/2008-181
Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).


A. Základní pojmy

Stavebními a montážními pracemi se pro účely této informace rozumí práce při výstavbě nových staveb, bytů a nebytových prostor a práce při jejich rekonstrukcích, modernizacích, rozšířeních, stavebních úpravách a opravách. Opravou se také rozumí stavební nebo montážní údržba. Součástí stavebních a montážních prací jsou konstrukce, materiály, stroje a zařízení, které se do stavby zabudují nebo zamontují.

Stavbou se rozumí i nedokončená stavba.

Při určení, zda se jedná o rodinný dům, bytový dům nebo byt, se obvykle vychází ze správního rozhodnutí, případně stanoviska místně příslušného stavebního úřadu.

Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení (§ 4 odst. 1 písm. za) ZDPH).
Byt je vymezen stavebně technickým uspořádáním, nikoliv účelem užití.

Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 4 odst. 1 písm. za) ZDPH).

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 4 odst. 1 písm. za) ZDPH).

Plochami, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, jsou například plochy určené pro podnikání, garáže, dílny, případně i speciálně vymezené plochy, například pro drobné zvířectvo.

Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.

Stavbou pro rodinnou rekreaci se rozumí stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomu účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. b) vyhl. č. 501/2006 Sb.)

Stavbou ubytovacího zařízení se rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový dům a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií hotel, motel, penzion, ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro přechodné ubytování (§ 2 písm. c) vyhl. č. 501/2006 Sb.).


Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, společné rozvody tepla, společné rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, dále výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěné mimo dům apod.
Spoluvlastnický podíl na společných částech domu sleduje právní režim bytu nebo prostoru, který není určen pro trvalé bydlení.

Místností je místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami (§ 48a odst. 8 ZDPH).

Za místnost se nepovažují předsazené části stavby (balkón, terasa) a lodžie, a to ani zasklené. Za místnost se také nepovažuje sklepní kóje ohraničená pevnou stěnou nedosahující stropu nebo ohraničená jiným způsobem, například pletivem nebo laťkovou přepážkou. Pevnou stěnou se rozumí stěna, kterou nelze odstranit bez použití technických prostředků.

Stavbami pro sociální bydlení se rozumí:

Byt pro sociální bydlení, kterým je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu (§ 48a odst. 5 ZDPH).

Rodinný dům pro sociální bydlení, kterým je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (§ 48a odst. 6 ZDPH).

Bytový dům pro sociální bydlení, kterým je bytový dům (více jak polovina podlahové plochy pro trvalé bydlení), v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení (§ 48a odst. 7 ZDPH).

Ubytovací zařízení pro ubytování státních zaměstnanců nebo zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů, kterým je zařízení pro ubytování při výkonu služby v jiném místě, než je místo trvalého pobytu příslušníka bezpečnostních sborů (§ 77 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.)

Zařízení sociálních služeb, kterým je zařízení, které poskytuje ubytování ze sociálních důvodů. Těmito zařízeními jsou zejména týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, noclehárny, terapeutické komunity, intervenční centra (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav (§ 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních ), jakož i střediska výchovné péče.

Internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních).

Zvláštní dětská zařízení, kterými jsou kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku (§ 38 zákona č.20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu).

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči (§ 42 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

Zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 44 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

Speciální lůžková zařízení hospicového typu, ve kterých je poskytována paliativní a symptomatická léčba osobám v terminálním stavu (§ 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Domovy péče o válečné veterány (§ 4 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech).


Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).


Příslušenství věci má ve vztahu k věci hlavní povahu věci vedlejší.


Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například:

 • garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům;
 • podzemní stavby, například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla;
 • oplocení;
 • přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu;
 • připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu);
 • studny;
 • bazény.

Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu nejsou plošné stavby.

Plošné stavby

Pokud nejsou plošné stavby nemovitostí podle § 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (nejedná se o stavby spojené se zemí pevným základem), jedná se o zpevnění povrchu pozemku. Takové plošné stavby jsou součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Jedná se například o zámkovou dlažbu, která je rozebíratelná, chodníky, odstavné plochy pro vozidla, dlažby a obruby, opěrné zdi a zahradní jezírka.

Pokud je plošná stavba stavbou nemovitou, tj. taková, která je spojena se zemí pevným základem, může být příslušenstvím bytového domu nebo rodinného domu. Jedná se například o plošnou stavbu, která splňuje všechny znaky nemovité stavby, je ve vlastnictví stejného vlastníka jako bytový dům nebo rodinný dům a tvoří s bytovým domem nebo rodinným domem jeden funkční celek. Například stavba, která slouží k parkování vozidel, přičemž nejde o veřejné parkoviště.


Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (§ 121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).


Příslušenství bytu není samostatným předmětem občansko právních vztahů. Příslušenstvím bytu jsou místnosti a prostory, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány s bytem, například komora, sklep, dřevník, kolna.

B. Stanovení poměru podlahové plochy pro vymezení rodinného domu a bytového domu

Pokud nelze podle správního rozhodnutí, případně stanoviska stavebního úřadu určit, zda se jedná o bytový dům nebo rodinný dům, nebo pokud se skutkový stav liší od stavu formálně právního, lze při vymezení rodinného domu a bytového domu postupovat metodou stanovení poměru podlahových ploch určených pro bydlení k celkové podlahové ploše. Poměr se stanoví v procentech.
Pro určení bytového nebo rodinného domu je podstatné vymezení podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení.

Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu.

Do úhrnu podlahových ploch domu se započítává podlahová plocha všech místností a prostorů určených k bydlení, prostorů, které nejsou určeny k bydlení (například garáže, obchody, kanceláře), společných prostor (například plocha hal, chodeb, schodišť, sklepů, balkonů, teras, prádelen, sušáren, kočárkáren) a podloubí, průjezdů, pasáží apod.

Do úhrnu podlahových ploch domu se nezapočítává plocha těch místností či prostorů, které nejsou běžně přístupné uživatelům domu a obvykle slouží jako technologické zázemí (transformovny, kotelny, místnosti a prostory pro vzduchotechniku, dílny pro údržbu). Dále se do úhrnu podlahové plochy nezapočítávají šachty výtahů a podlahové plochy příslušenství domů.

Vzhledem k tomu, že se pro stanovení, zda se jedná o bytovou výstavbu, bere též v úvahu poměrná část podlahové plochy využívaná společně pro bytové a nebytové účely, doporučujeme pro výpočet následující postup.

 • U bytového domu se nejprve od úhrnu všech podlahových ploch odečtou podlahové plochy společných částí domu příslušné k části domu, která odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena a podlahové plochy společných částí domu příslušné k části domu, která neodpovídá požadavkům na trvalé bydlení a správný poměr se určí jako podíl podlahových ploch odpovídajících požadavkům na trvalé bydlení včetně podlahových ploch příslušenství bytů k součtu podlahových ploch bytů včetně podlahových ploch příslušenství bytů a podlahových ploch prostor, které neodpovídají požadavkům na trvalé bydlení (garáž, dílna, obchod, kancelář), včetně jejich příslušenství, stanovený v procentech.

Příklad:
Celková podlahová plocha domu je 1530 m2. Podlahová plocha bytů včetně příslušenství bytů je 800 m2. Podlahová plocha prostor, které neodpovídají požadavkům na trvalé bydlení je 600 m2. Podlahová plocha společných prostor je 130 m2.

Výpočet: 1530 – 130 = 1400 m2
800 : 1400 = 0,57 x 100 = 57% Jedná se o bytový dům.

Alternativně lze postupovat tak, že se společné části rozdělí poměrně mezi byty a prostory, které nejsou určeny pro bydlení a následně se stanoví podíl bytů (včetně příslušné části společných „bytových“ prostor) k celkové podlahové ploše bytového domu.

 • U rodinného domu se správný poměr určí jako podíl plochy místností a prostorů určených pro bydlení k součtu ploch místností a prostorů určených pro bydlení a ploch a prostorů, které neodpovídají požadavkům na trvalé bydlení (garáž, dílna, kancelář), stanovený v procentech.

C. Stanovení podlahové plochy pro vymezení rodinného domu pro sociální bydlení a bytu pro sociální bydlení

Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě).

Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (garáž, která je mimo dům).

Do podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, komora, sklep, který je místností). Do podlahové plochy bytu se také započítává podlahová plocha, na které je umístěno vybavení bytu, sloužící uživateli bytu (nábytek, vestavěné skříně a kuchyňské linky, otopná tělesa apod.).

Do podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podlahová plocha prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie) a podíl na společných částech domu.

D. Sazby daně

Podle § 47 odst. 5 ZDPH se u stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukcí a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, uplatní základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak (§ 48, § 48a ZDPH).

U subdodávek stavebních a montážních prací se uplatní sazba daně obdobně.

Při provedení stavebních a montážních prací základ daně také zahrnuje konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi spojenými s opravou nebo změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu a příslušenství bytového domu, rodinného domu nebo bytu zabudují nebo zamontují. Jedná se například o vnitřní rozvody studené a teplé vody, vnitřní odpadové šachty, vnitřní rozvody elektroinstalace, včetně nástropních a nástěnných svítidel, rozvody zabezpečovacích a bezpečnostních zařízení, klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské odsavače par, karmy, boilery, ústřední vytápění včetně kotlů, krby, tepelná čerpadla, vestavěný nábytek, protipožární zařízení včetně rozvodů a hasicích přístrojů, technologie osobního výtahu, centrálního vysavače, klimatizačního zařízení, dále o zabudované kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů, obklady stěn a stropů, okenice, mříže, žaluzie, rolety, markýzy, pevně spojené podlahové krytiny apod.

E. Uplatnění DPH u stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby pro bydlení a opravami staveb pro bydlení (§ 48 ZDPH)

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení (§ 48 odst. 1 ZDPH).

Změnou dokončené stavby je nástavba, kterou se stavba zvyšuje, přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, a dále stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby (§ 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 stavební zákon).

Změnou dokončené stavby se pro účely této informace rozumí stavební zásahy na majetku, kterými nevzniká nový byt nebo nová věc.

Snížená sazba daně se uplatní:

 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací, spojených se změnou dokončené stavby bytového domu a rodinného domu, pokud se nezmění vymezení bytového domu a rodinného domu dle § 4 odst. 1 písm. za) ZDPH a za podmínky, že na základě těchto prací nevznikne nový byt vymezený jako jednotka s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou bytu, pokud těmito pracemi nedojde k jeho změně na nebytový prostor vymezený jako jednotka.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených v souvislosti s opravou bytového domu, rodinného domu nebo bytu.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených při opravě společných částí rodinných a bytových domů.
 • U stavebních a montážních prací prováděných na příslušenství bytového domu, rodinného domu nebo bytu, a to i když jsou prováděny samostatně.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací souvisejících se změnou bytového domu a rodinného domu prováděných v prostorech, které nejsou určeny pro bydlení.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na stavbách, které nesplňují vymezení staveb pro bydlení podle zákona o DPH, pokud jsou tyto práce prováděny výlučně v části domu, která je určena pro bydlení.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na rodinných domech a bytech, i když jsou užívané k jinému účelu, například k rekreaci.

Základní sazba daně se uplatní :

 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby, která nesplňuje vymezení bytového domu, rodinného domu nebo bytu, s výjimkou stavebních a montážních prací prováděných výlučně na části stavby určené k bydlení.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kdy v rámci výstavby vznikne byt, vymezený jako jednotka s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené plošné stavby.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na stavbách pro rodinnou rekreaci i v případě, pokud jsou užívány k trvalému bydlení.
 • U služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 ZDPH. Jedná se například o činnosti nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inženýrských prací (např. revize), pokud jsou samostatným zdanitelným plněním.
  Pokud jsou tyto služby poskytovány jako nedílná součást služby jiné, např. provedená revize v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny příslušné služby – oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá služba.

F. Uplatnění DPH u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení a opravami staveb pro sociální bydlení (§ 48a ZDPH)

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení(§ 48a odst. 1 ZDPH).

Výstavbou se pro účely tohoto ustanovení rozumí vznik bytu, rodinného domu, bytového domu, bytu pro sociální bydlení, rodinného domu pro sociální bydlení, bytového domu pro sociální bydlení nebo ostatních staveb pro sociální bydlení vymezených samostatnými zákony, kdy objednatel je obvykle prvním vlastníkem nové věci nebo bytu.

Snížená sazba daně se uplatní:

 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou nebo opravou staveb pro sociální bydlení.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou nebo opravou příslušenství staveb pro sociální bydlení, a to též při výstavbě samostatného příslušenství k již existující stavbě, která odpovídá vymezení stavby pro sociální bydlení.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení, za podmínky, že se nezmění vymezení stavby pro sociální bydlení dle § 48a ZDPH, případně že dojde ke změně na bytový dům, rodinný dům nebo byt.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na společných částech stavby pro sociální bydlení, nebo v prostorech staveb pro sociální bydlení, které nejsou určeny pro bydlení.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

Základní sazba daně se uplatní:

 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou plošné stavby.
 • Pro činnosti nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inženýrských prací (např. revize), které nejsou uvedeny v příloze č. 2 ZDPH, pokud jsou samostatným zdanitelným plněním.
  Pokud jsou tyto služby poskytovány jako nedílná součást služby jiné, např. provedená revize v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny příslušné služby – oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá služba.

G. Uplatnění DPH a osvobození od daně u převodu nemovitosti

Převodem nemovitosti se ve smyslu ustanovení § 2 ZDPH rozumí převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti v dražbě osobou povinnou k dani za úplatu.

U převodu nemovitosti se vždy jedná o případ, kdy se vlastnické právo nabyvatele odvíjí od vlastnického práva předchozího vlastníka.

U převodu nemovitosti, pokud se nejedná o osvobozené plnění podle § 56 ZDPH, se uplatňuje základní sazba daně, s výjimkou převodu staveb pro sociální bydlení, včetně nedokončené stavby pro sociální bydlení, kdy se uplatní snížená sazba daně.

Při převodu stavby sleduje příslušenství stavby právní režim věci hlavní, a to jak v případě sazby daně, tak i v případě aplikace osvobození od daně podle § 56 ZDPH.

Snížená sazba daně se uplatní:

 • Pokud je předmětem převodu stavba pro sociální bydlení.
 • Pokud je předmětem převodu byt pro sociální bydlení včetně převodu garážové stání, které je umístěno ve společných částech domu a není zvlášť vymezeno jako jednotka. V tomto případě je předmětem převodu byt pro sociální bydlení, ke kterému se vztahuje spoluvlastnický podíl na společných částech domu určený všem vlastníkům jednotek a spoluvlastnický podíl na společných částech domu určený jen některým vlastníkům jednotek.

Základní sazba daně se uplatní:

 • Pokud je předmětem převodu stavba, která nesplňuje definici stavby pro sociální bydlení.
 • Pokud je předmětem převodu byt, který nesplňuje definici bytu pro sociální bydlení.
 • Pokud je předmětem převodu garáž jako nebytová jednotka nebo spoluvlastnický podíl na halové garáži jako nebytové jednotce, a to i tehdy, pokud je tento převod prováděn současně s převodem bytu pro sociální bydlení.

Osvobození při převodu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (§ 56 ZDPH)


V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 ZDPH je převod staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Za nabytí se nepovažuje vymezení bytů a nebytových prostor jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.


Pro osvobození od daně stačí splnění jedné z uvedených podmínek, tj. splnění časového testu alespoň tří let od nabytí staveb, bytů a nebytových prostor nebo od jejich kolaudace.


U staveb, které nevyžadují kolaudační souhlas, se lhůta stanoví ode dne, ke kterému bylo započato užívání stavby.


Kolaudací se rozumí kolaudace nové stavby a též kolaudace, která je provedena po změně stavby podle zvláštního právního předpisu, pokud cena této změny bez daně je vyšší než 30% zůstatkové ceny stavby ke dni zahájení stavebního řízení (§ 4 odst. 3 písm. e) ZDPH).


Příklad:
Plátce koupí v r. 2007 stavbu a po roce, tj. v r. 2008 ji prodává. Poslední kolaudace ve smyslu ZDPH proběhla v roce 2002. Převod je osvobozen od DPH, neboť je splněna podmínka, že k převodu dochází po uplynutí tří let od kolaudace.


Příklad:
Plátce koupí v r. 2007 stavbu, která byla zkolaudována u předchozího vlastníka v r. 2002. V roce 2008 provede změnu stavby, po které je provedena kolaudace. Cena realizované změny bez daně je vyšší než 30 % zůstatkové ceny stavby ke dni zahájení stavebního řízení.


V r. 2008 plátce stavbu prodává. Převod stavby není osvobozen od daně, neboť nebyla splněna ani jedna z uvedených podmínek.


Na převod staveb, které se nezapisují do katastru nemovitostí, se vztahuje osvobození od daně, pokud k němu dochází po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Jedná se například o liniové stavby, kanalizační a vodovodní přípojky nebo kabelové rozvody.


Převod pozemků


Převod pozemků, včetně finančního pronájmu, je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc ( § 56 odst. 3 ZDPH).

Pokud na tomto pozemku (sumě parcel) je stavba jako věc, pak předmětný pozemek přestává být stavebním pozemkem ve smyslu zákona jako celek. Stavební pozemek musí být převoditelný a musí být nutně věcí, tj. musí být tvořen minimálně jednou parcelou (viz § 118 a § 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku). Přitom je nepodstatné, na které z parcel stavba jako věc vznikla, nebo na které parcele byla umístěna.
Pozemek, na kterém jsou vybudovány inženýrské sítě, je zastavěným pozemkem.

H. Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor

Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby, bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě (§ 56 odst. 4 ZDPH).

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň (§ 56 odst. 5 ZDPH).


Vzhledem k tomu, že nájem není zákonem o DPH definován, je pro posouzení, zda se jedná o nájem nemovitosti, nutné vycházet ze základního rysu nájmu nemovitého majetku, který ve svých rozsudcích poskytuje Evropský soudní dvůr. Nájmem nemovitosti je dle Evropského soudního dvora poskytnutí práva pro danou osobu na smluvenou dobu a za smluvenou úplatu zabrat a užívat nemovitost podobně jako vlastník za současného vyloučení stejných práv třetích osob.
Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, jedná se podle ustanovení § 14 ZDPH o službu, u které se uplatní základní sazba daně (například poskytnutí práva honitby).

Vybavení spojené se stavbou nebo bytem je součástí předmětu nájmu.

Pokud je vybavení, které není pevně spojeno se stavbou nebo bytem uvedeno jako samostatný předmět nájemní smlouvy a je k němu sjednáno nájemné, jedná o poskytnutí práva využití věci (§ 14 odst. 1 písm. b) ZDPH).


4.22.2008

Průkazy způsobilosti - novinka nejen pro řidiče náklaďáků
16.4.2008
Od 1. dubna musí mít profesionální řidiči vozidel nad 3,5 tuny takzvaný průkaz způsobilosti. Novinka se ovšem vztahuje i na těžší osobní automobily, které jsou vybaveny tažným zařízením.

Od 1. dubna musí mít někteří řidiči takzvaný průkaz způsobilosti. Novinka zasáhne do profesního života všech firem a řidičů, kteří usedají za volant vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny. Tento průkaz ale budou muset mít i řidiči vozidel do 3,5 tuny s tažným zařízením, pokud hmotnost celé soupravy převýší 3,5 tuny. To, že auto momentálně jede bez přívěsu, přitom nikdo neřeší.

Průkaz způsobilosti budou moci získat řidiči na školení, které se ale nevztahuje na dosavadní řidiče profesionály. Pokud ti již osvědčení profesní způsobilosti vlastní, pouze si ho vymění za nové a budou chodit jen na pravidelná školení.

Řidiči zpátky do lavic

Za určitých podmínek jsou ale od vstupního školení osvobozeni i čerství řidiči. V jejich případě je pro uplatnění výjimky nutné, aby získali řidičské oprávnění v období od 1. října 2007 do 10. září 2008, půjde-li O kterékoli řidičské oprávnění k řízení autobusů (skupiny D a D+E nebo podskupiny Dl a D1+E), nebo v období od 1. října 2007 do 10. září 2009, půjde-li o oprávnění k řízení náklaďáků (skupiny C a C+E nebo C1+E, kromě podskupiny Cl). Podobně jsou osvobozeni i ti, kdo do 10. září 2009 získají řidičské oprávnění podskupiny Cl.

Většinu nových řidičů profesionálů ale čekají od dubna 2008 povinná vstupní školení. Jde o 280 nebo 140 hodin. Absolvování školení bude podmínkou pro získávání průkazu způsobilosti řidiče, bez kterého se v budoucnu v Evropské unii profesionální řidiči náklaďáků a autobusů neobejdou.

Poměrně drahá zábava

Veškeré náklady na vstupní školení, závěrečnou zkoušku či vydání průkazu si řidič platí sám. Cena přitom začíná na 60 tisících korunách. Samozřejmě existuje možnost, že toto školení za řidiče zaplatí jeho zaměstnavatel. Ten ale nebude mít žádnou jistotu, že jim takto zasponzorovaného řidiče nepřetáhne konkurenční firma. „Tady by byla jedině možnost podepsat s řidičem, kterému zaplatíte školení, že může odejít až po určité době, jinak si náklady zaplatí sám," říká generální tajemník Sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Špryňar.

Nový zákon obsahuje také jednu perličku. Průkaz způsobilosti potřebují téměř všichni řidiči profesionálové s výjimkou těch, kteří jedou s nákladním autem jen pro svou vlastní potřebu. „Nepotřebují to, pokud používají nákladní vozidla a autobusy pro vlastní potřebu, tedy nikoliv za úplatu. Řidiči těchto vozidel navíc nemusejí mít psychologické vyšetření. Jeden to potřebuje, a druhý ne," diví se předseda Profesionálního sdružení autoškol Zdeněk Hlavatý.

Informovanost mezi řidiči není velká

Předseda Společenství autodopravců Čech a Moravy Bedřich Danda si myslí, že řada řidičů vůbec nemá tušení o nových povinnostech. „Pokud osvědčení nebudou mít již 1. dubna, budou podle našich informací nezpůsobilí profesionálně řídit vozidlo. To by v praxi znamenalo, že policisté by jim mohli na místě jeho řízení zakázat," říká Danda. Ten také varuje před jízdou s vozem do hmotnosti 3,5 tuny a tažným zařízením.

Situace se soupravami s hmotností nad 3,5 tuny je však o to závažnější, že se bude týkat obrovského počtu firemních vozidel, včetně těžších osobních, pokud budou mít závěsné zařízení umožňující připojit dvoutunový přívěs. Budou také muset mít tachograf," pokračuje dále. Podle jeho slov navíc není ani zanedbatelný fakt, že řidiči nebudou mít čas tak rozsáhlé školení vůbec absolvovat

Výjimky ze vstupního školení

Zákon po určitou přechodnou dobu přiznává výjimky z povinnosti absolvovat vstupní školení. Ušetřit peníze a čas tak mnohým paradoxně pomůže autoškola. Těm, kteří nemají řidičák na náklaďák nebo autobus a výhledově o něm uvažují, se určitě vyplatí udělat si ho nejpozději do 10. září 2009 (náklaďák), respektive do 10. září 2008 (autobus).

Autor: Johánek Tomáš
Zdroj:
www.bozpinfo.cz
Dostupné z
http://www.bozpinfo.cz/citarna/tema_tydne/nove_pz08.html4.21.2008

MD doporučuje řidičům počkat se žádostí o nové profesní průkazy
4.4.2008, Zdroj: ČTK
Ministerstvo dopravy doporučilo profesionálním řidičům nákladních aut, aby odložili žádosti o nové průkazy způsobilosti na druhou polovinu roku. Chybí totiž čistopisy průkazů a Státní tiskárna cenin je začne dodávat až v červenci. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Nové průkazy, včetně jejich rozšíření i na řidiče vozidel nad 3,5 z dosavadních 7,5 tuny, zavádí zákon od dubna.

Podle Hanzelky se navíc zpozdila příprava prováděcí vyhlášky, kterou muselo ministerstvo připravit ve velmi krátkém čase od přijetí zákona. Vyjít by měla v nejbližších dnech.

Současné průkazy budou platit do konce března příštího roku, pokud nemají uvedenou kratší platnost. Podle Hanzelky problémy v mezinárodním provozu řidičům nehrozí, protože úřady je mohou vyžadovat od letošního 10. září v případě řidičů autobusů, v případě řidičů nákladních aut pak ještě o rok později.

Způsob zavádění nových profesních průkazů kritizovalo sdružení autodopravců Česmad. Upozornilo také na nově zaváděnou nutnost pro nové řidiče absolvovat rozsáhlé školení v rozsahu nejméně 140 hodin. To získání průkazu prodraží o desítky tisíc korun.

Zdroj: čtkStátní aprílové žertíky
9.4.2008, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA
ač to vypadá jako klišé, opravdu se v dubnu roztrhl pytel s aprílovými žertíky. Prim asi hraje novelizace zákona č. 247 o získávání odborné způsobilosti a příprava příslušné prováděcí vyhlášky. To, že se zákon nepovedl a jde nad rámec požadavků evropské legislativy, ho pouze zařazuje do početné rodiny mnoha dalších takových zmetků.

Skutečnou raritou je teprve jeho prováděcí vyhláška. Přestože zákon již začal platit, je stále nezvěstná. Nezvěstné jsou i nové profesní průkazy. Existuje sice zákonná povinnost je vydávat od 1. dubna, s jistou dávkou štěstí je však můžeme očekávat na sklonku letních prázdnin. Stejně se kvůli té konspirační vyhlášce přesně neví, kdo je musí mít a kdo ne.

Za této situace, kdy má státní správa takto velkolepou porci másla na hlavě, by člověk očekával jistou zdrženlivost při kontrole dodržování zákona, který si neumí vyložit ani běžný smrtelník, ani státní úředník. Kdepak, naše bdělá policie již 2. dubna začala tvrdě kontrolovat osvědčení o profesní způsobilosti u řidičů dodávek od 3,5 tun včetně. Možná jsou hoši od policie ještě v euforii, jak jim jejich pan ministr vymyslel nově pomalovaná autíčka. To je přesně to, co jsme potřebovali. Teď už budou mít ty staré feldy v metle, aby jim nebylo líto, že dálniční mondea jsou v kůži, zatímco oni maj sedačky pouze v hadru. Počítám, že za 1,5 miliardy, co to bude stát, by měli tak tři tisíce nových oktávek, ale těm by zas chyběla asi ta metalíza.

Nepřehlédnutelný je také trend, uvolňování rukou policie, aby si lépe mohla plnit své úkoly. Začalo to zvýšenými pravomocemi policie městské, která teď má z lovu řidičů solidní byznys. Nyní se plánuje zpoplatnit vyšetřování nehody se škodou nižší než čtvrt milionu. Při průměrném stáří a hodnotě našeho vozového parku si možná příští rok na D1 bude muset po nějaké sněhové přeháňce posčítat škody takových patnáct dvacet chalupářů, aby jim to dalo na bezplatný příjezd uniformovaných vyšetřovatelů.

Úplnou privatizací Státního odborného dozoru ovšem zavání snahy nechat měřit rychlost a kontrolovat dodržování povolených hmotností soukromé subjekty. S nostalgií budeme vzpomínat na akce typu Kryštof. Po zkušenostech s městskými strážníky, kteří se dušovali, že jinde než před školou nebo dětským hřištěm ani radar nepostaví a dodnes je tam nikdo neviděl, nás čekají krušné chvilky. Těžko se můžeme spolehnout na ujišťování, že podnikateli, který nakoupí za pár milionů radarů, nepůjde o to, co nejrychleji na nich vydělat. A možná, když pojme podezření, že mu třeba chodíte za ženou, bude vás pronásledovat s laserovou pistolí tak intenzivně, že vás připraví vbrzku o všechny body, peníze i chuť na zálety. Otázka je, jak to bude vypadat, až se vzájemně začnou měřit dvě skupiny konkurenčních radaristů. Bude to jako ve zpomalené gangsterce. Místo limuzín s kvílejícími pneumatikami, z jejichž okýnek po sobě pálí zločinci, se za sebou budou ploužit auta, z nichž po sobě budou mířit radary ochránci bezpečnosti silničního provozu, aby se vzájemně načapali na švestkách.

Časem bychom si mohli všichni pořídit radary a formou výměnného obchodu si tak mezi sebou vyměňovat a anulovat své dopravní přestupky. A abychom ještě více uvolnili ruce policii, mohli bychom si také natáčet na video vzájemně všechna svá porušení dopravních předpisů, nasazovat botičky, odtahovat cizí auta, když parkují na našem fleku, a samozřejmě dávat dýchnout všem na potkání. Ministr Langer chce zatím pouze zrušit zbytečně zdlouhavé lékařské odběry krve, měl by sebrat odvahu a rovnou povolit všeobecné vzájemné měření rychlosti, hmotnosti, opilosti...

Zdroj: ČESMAD Bohemia4.16.2008

Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR
2.4.2008
Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR s Přílohami II a oznámením o zrušení Příloh I

Minulý týden, 20. března 2008, podepsal ministr životního prostředí Přílohy II (pdf, 116KB) "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2008.
Dále ministr schválil zrušení
Příloh I (pdf, 47KB) Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR k 30. dubnu 2008.

Zdroj: MŽP

Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti
4.4.2008, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Podpora výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji je od dnešního dne otevřena i pro domácnosti.

Ministr životního prostředí Martin Bursík podepsal finální znění směrnic, které umožnily Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) příslušný dotační program otevřít.

"Cílem je, aby co nejvíce z 450 000 domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění. My jim nabízíme pomocnou ruku - finanční podporu investice," vysvětluje ministr životního prostředí Martin Bursík.

Vytápění uhlím je významným zdrojem znečištění ovzduší především prachovými částicemi, ale rovněž emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého. Vytápění uhlím znamená často i na venkově ve výsledku znečištění ovzduší srovnatelné s úrovní v průmyslových městech. Kromě toho je uhlí neobnovitelný zdroj, jehož dobývání znamená poškozování české krajiny a do budoucna potenciální ohrožení pro další obce, jako je Horní Jiřetín či Černice.

Státní fond životního prostředí proto otevřel domácnostem možnost požádat o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel.

Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelů může dosáhnout až 50 % investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 % nákladů. Maximální výše podpory může být 50 000 Kč u kotlů na biomasu a solárních systémů na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systémů pro přitápění může dotace dosáhnout až 60 000 Kč.

Přesná znění směrnic najdete na www stránkách MŽP a SFŽP.

Další informace:
http://www.sfzp.cz/This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]