6.30.2011

Mýto v Polsku - Informace pro řidiče a firmy jezdící do Polska.

Zdroj: PAP (Polská tisková agentura), Polskie rádio 3. a internet http://moto.wp.pl/kat,15952,title,Juz-2-mln-zl-przedplat-w-systemie-e-myta,wid,13490756,wiadomosc.html#czytajdalej


Od 1. července 2011 se v Polsku spouští systém elektronického mýta. Jedná se o podobný systém, jako je v Čechách. Na dálnicích a silnicích nižších tříd jsou budovány mýtné brány, které budou registrovat průjezd vozidel. Jedná se o autobusy a nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Platby budou fungovat ve dvou režimech, a to platba za ujeté kilometry, nebo platby předem a z kreditu se budou částky odečítat. Do konce roku se bude mýta týkat 1.600 km komunikací. Zda nejsou brány objížděny, bude kontrolovat 94 speciálních vozidel, které jsou schopny za provozu zjistit, zda vůz projel všemi branami.

Další informace se týká řidičů nákladních, ale i osobních vozidel. V Polsku se často diskutuje o vysoké úmrtnosti lidí na silnicích a o nákladech na mýtný sytém. Proto budou mýtné brány plnit ještě jednu funkci navíc. Budou registrovat rychlost mezi branami a vyhodnocovat. Pokud bude průměrná rychlost mezi branami vyšší, řidiči budou pokutováni. V této souvislosti zmizí ze silnic všechny atrapy radarů. Ty, které zůstanou, budou fungovat nepřetržitě a budou vybaveny novou technologií pro identifikaci řidiče. Přestupky zahraničních řidičů budou evidovány centrálně a při silničních kontrolách budou zpětně pokutováni, aby ani oni nemohli jezdit beztrestně.

Labels:


6.02.2011

MPSV zahájilo projekt vzdělávejte se pro růst

1.6.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spustilo v úterý 31. května nový projekt s názvem „Vzdělávejte se pro růst!“. Ten v některých ohledech navazuje na již ukončený úspěšný „protikrizový“ projekt „Vzdělávejte se!“, zároveň však svým celkovým zaměřením reaguje na aktuální ekonomickou situaci v ČR. Proto podpoří zaměstnavatele, kteří nyní mají předpoklady svou firmu rozvíjet. Cílem je do těch odvětví české ekonomiky, která mají potenciál růstu, tedy do strojírenství, stavebnictví, nezávislého maloobchodu, pohostinství a gastronomie, terénních sociálních služeb a odpadového hospodářství. Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 milionů Kč.

„Posilování konkurenceschopnosti českého podnikatelského sektoru prostřednictvím vzdělávání se ukázalo jako jedna z úspěšných cest. Dokladem toho je přinejmenším předchůdce dnes prezentovaného projektu, který byl velmi úspěšný a konkrétním podnikům dokázal v době ekonomické recese významně pomoci,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. „Proto i podle předběžných reakcí očekávám o tento projekt značný zájem mezi zaměstnavateli,“ dodává ministr.

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ je podpora zaměstnavatelů, kteří působí v uvedených odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP a kteří v této souvislosti potřebují odborně vzdělávat nynější nebo nově přijaté zaměstnance. O finanční příspěvek mohou tedy zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a zároveň budou buď přijímat nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo je pro ně nezbytné zvýšit odborné znalosti či dovednosti nynějších zaměstnanců.

Na realizaci projektu se podílí Úřad práce ČR. Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ svým zaměřením, aktivitami a cíli reaguje na Výzvu č. 71 „Vzdělávejte se pro růst - adaptabilita“ vyhlášenou MPSV letos v březnu. Realizován je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Potrvá do 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]