6.02.2011

MPSV zahájilo projekt vzdělávejte se pro růst

1.6.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spustilo v úterý 31. května nový projekt s názvem „Vzdělávejte se pro růst!“. Ten v některých ohledech navazuje na již ukončený úspěšný „protikrizový“ projekt „Vzdělávejte se!“, zároveň však svým celkovým zaměřením reaguje na aktuální ekonomickou situaci v ČR. Proto podpoří zaměstnavatele, kteří nyní mají předpoklady svou firmu rozvíjet. Cílem je do těch odvětví české ekonomiky, která mají potenciál růstu, tedy do strojírenství, stavebnictví, nezávislého maloobchodu, pohostinství a gastronomie, terénních sociálních služeb a odpadového hospodářství. Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 milionů Kč.

„Posilování konkurenceschopnosti českého podnikatelského sektoru prostřednictvím vzdělávání se ukázalo jako jedna z úspěšných cest. Dokladem toho je přinejmenším předchůdce dnes prezentovaného projektu, který byl velmi úspěšný a konkrétním podnikům dokázal v době ekonomické recese významně pomoci,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. „Proto i podle předběžných reakcí očekávám o tento projekt značný zájem mezi zaměstnavateli,“ dodává ministr.

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ je podpora zaměstnavatelů, kteří působí v uvedených odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP a kteří v této souvislosti potřebují odborně vzdělávat nynější nebo nově přijaté zaměstnance. O finanční příspěvek mohou tedy zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a zároveň budou buď přijímat nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo je pro ně nezbytné zvýšit odborné znalosti či dovednosti nynějších zaměstnanců.

Na realizaci projektu se podílí Úřad práce ČR. Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ svým zaměřením, aktivitami a cíli reaguje na Výzvu č. 71 „Vzdělávejte se pro růst - adaptabilita“ vyhlášenou MPSV letos v březnu. Realizován je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Potrvá do 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]