4.25.2008

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům
23.4.2008, Zdroj: Agronavigátor
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který vychází ze směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS.

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (viz příloha). V uvedeném návrhu se sjednocují a aktualizují dvě oblasti právních předpisů týkajících se obecného a nutričního označování potravin, na něž se vztahují směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS. Kromě sloučení směrnic 2000/13/ES a 90/496/EHS jsou v návrhu přepracovány tyto předpisy:

- směrnice Komise 87/250/EHS ze dne 15. dubna 1987 o uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových na etiketách alkoholických nápojů určených k prodeji konečnému spotřebiteli;
- směrnice Komise 94/54/ES ze dne 18. listopadu 1994 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých potravin;
- směrnice Komise 1999/10/ES ze dne 8. března 1999, kterou se stanoví odchylky od ustanovení článku 7 směrnice Rady 79/112/EHS, pokud jde o označování potravin;
- směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein;
- nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů;
- směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 94/54/ES, pokud jde o označování určitých potravin obsahujících glycyrrhetinovou kyselinu a její amonnou sůl.

Navrhované nařízení obsahuje tyto kapitoly:
Kap.I: Obecná ustanovení
Kap.II: Obecné zásady poskytování informací o potravinách
Kap.III: Obecné požadavky na informace o potravinách a povinnosti provozovatelů potravinářských podniků
Kap.IV: Povinné informace o potravinách:
- Oddíl 1: Obsah a způsob uvedení údajů o potravinách
- Oddíl 2: Podrobná ustanovení o povinných údajích
- Oddíl 3: Nutriční údaje
Kap.V: Dobrovolné informace o potravinách
Kap.VI: Vnitrostátní předpisy
Kap.VII: Rozvoj vnitrostátních systémů
Kap.VIII: Prováděcí, pozměňovací a závěrečná ustanovení

Přílohy:
I: Zvláštní definice
II: Složky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost
III: Potraviny, jejichž označování musí obsahovat jeden nebo více dalších údajů
IV: Potraviny, které jsou vyňaty z požadavku na povinné nutriční údaje
V: Název potraviny a uvádění specifických údajů
VI: Uvádění a pojmenování složek
VII: Uvedení množství složek
VIII: Údaj o čistém množství
IX: Datum minimální trvanlivosti
X: Obsah alkoholu
XI: Referenční příjmy
XII: Převodní faktory
XIII: Vyjádření a způsob uvedení nutričních údajů

Příloha: Návrh nařízení EP a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (pdf, 511 kB, 88 stran)

Uvedený návrh nařízení bude zaslán Radě ministrů a Evropskému parlamentu, kde proběhne tzv. "co-decision". V současné době nelze určit, jak dlouho bude tato procedura probíhat. V každém případě bude pro aplikaci nových pravidel existovat přechodné období tří let. Komise doufá, že schvalovací proces proběhne rychle, tak, aby se prospěch pro spotřebitele z tohoto nařízení dostavil do nejdříve.

Zdroj: Agronavigátor, Evropská komiseComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]