4.03.2012

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2012

26.3.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
S účinností od 1. ledna 2012 se podstatně změnily podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM


ZMĚNY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]