4.05.2011

Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně vosvobození od DPH při dovozu zboží

1.4.2011, Zdroj: Česká daňová správa

Dne08. 03. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým semění zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Osvobození od DPH při dovozu zboží je nově upraveno v § 71 odst. 3,písm. a) zákona o DPH. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnnáhodnota nepřesahuje 22 EUR.

Limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009,o systému Společenství pro osvobození od cla se nemění.

Pro použití nového limitu jerozhodující datum předložení zboží k celnímu řízení, nikoliv datum objednánízboží v zahraničí.

Výše uvedená osvobození se nadálenevztahují na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákovévýrobky.

Běžného občana se výše uvedená změna dotkne zejména u zbožínakupovaného přes internet v zemích mimo EU (např. USA) a dopravovaného naúzemí EU.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]