11.26.2009

Zásadní změny v důchodovém pojištění od 2010

18.11.2009, Zdroj: ČSSZ

Víte proč a k jakým změnám dochází od 1. ledna 2010 v důchodovém pojištění? Jak se změní základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše? Jak se upraví důchodový věk, potřebná doba pojištění, či koncepce invalidity? Zajímá vás, za jak dlouho se účinky nových změn projeví a zda zůstanou dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zachovány?

Na tyto i další otázky najdete odpovědi v informačním letáku "Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010". Leták vydala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), je zdarma dostupný na všech jejích pracovištích a také samozřejmě v elektronické podobě.

Záměrem letáku je přiblížit a vysvětlit nové změny tak, aby se každý v této oblasti lépe zorientoval a věděl, kterých oblastí důchodového pojištění se změny dotknou. Umožní to navíc přehledná forma letáku (osmistránková skládačka) a logické členění jednotlivých kapitol. Vysvětlují změny, které upravují podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního důchodu (potřebný důchodový věk, dobu pojištění, vliv na výši starobního důchodu). Přináší také informace týkající se podmínek pro odchod do tzv. předčasného starobního důchodu a změnu koncepce invalidních důchodů.

Důležitou informací pro veřejnost je nová právní úprava pro výplatu důchodů v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta). Důchodcům, kterým bude přiznán a vyplácen důchod po 1. 1. 2010, bude doručení dávky zpoplatněno.

Nechybí ani informace o námitkovém řízení, které mohou lidé podat proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění jako řádný opravný prostředek do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Námitkové řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, bude nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby.

ČSSZ vydala leták "Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010" v nákladu 100 000 kusů. Její vydání stálo včetně DPH celkem 129 000 Kč, jeden výtisk tak vyšel na 1,30 Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]