12.14.2008

Sběr a výkup kovového odpadu bude přísnější

Poslanci schválili novelu odpadového zákona
sběr a výkup kovového odpadu bude přísnější 26.9.2008

Poslanecká sněmovna v úterý 23.9. 2008 definitivně schválila poslaneckou novelu zákona o odpadech.Poslanecká novela zákona o odpadech výrazným způsobem zpřísňuje režim v případech sběru a výkupu kovového odpadu. Cílem novely, na níž se Ministerstvo životního prostředí podílelo, je reagovat na v poslední době velmi frekventované případy krádeží různých kovových předmětů (např. kanalizačních poklopů, dopravních značek či kolejnic). V mnoha případech se přitom jednalo o činnost spojenou se značným stupněm společenské nebezpečnosti (z poslední doby například krádež náhrobních destiček v terezínském památníku).Nově přijatá úprava v první řadě obsahuje zákaz výkupu některého odpadu od fyzických osob. „Preferovali jsme sice více senátní verzi návrhu, ale klíčové je, že byla přijata změna odpadového zákona, která pomůže eliminovat přetrvávající problém nebezpečných a společensky nemravných krádeží kovů," říká ministr životního prostředí Martin Bursík. MŽP tak nyní provede revizi prováděcí vyhlášky tak, aby byl splněn cíl novely - tedy přestaly se vyplácet krádeže kovů, a přitom poctiví občané měli možnost kovový odpad odevzdat do výkupen za úplatu.Platit za vykoupený odpad bude napříště možné pouze bezhotovostně. Zpřísňuje se také povinnost provozovatelů sběren a výkupen v evidenci a identifikaci osob, které odpady odevzdaly, ale i samotného odpadu. U vybraného kovového odpadu, který je v praxi nejčastěji terčem nelegální činnosti (dopravní značky, kolejnice, kovová umělecká díla nebo pietní a bohoslužebné předměty) se přímo v zákoně stanovuje zákaz jejich rozebírání či postupování dalším osobám, a to ve lhůtě 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení. S tím souvisí i připojená novela zákona o Policii ČR, která dává policistům oprávnění vstupovat i do sběren a výkupen odpadu. Zdroj: MŽP

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]