10.02.2012

Informace ke změně pokutových bloků


17.8.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Ke dni 31. 12. 2012 končí platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, tzn. pokutových bloků s označením roku výroby 2012 a pokutových bloků s označením roku výroby z předchozích let.
Ke dni 31. 12. 2012 končí platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně.  Od 1. 1. 2013 nebudou moci být tyto pokutové bloky použitelné, neboť pozbyly svoji platnost. Neplatné pokutové bloky budou příslušnými úřady na základě metodického pokynu, který bude za tímto účelem Ministerstvem financí vydán, v průběhu roku 2013 fyzicky zlikvidovány.
Seznam pokutových bloků a jejich vzory z roku 2011 jsou pro informaci uvedeny na níže uvedených webových adresách:
Nové vzory pokutových bloků vypracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s účinností jejich použití od 1. 1. 2013. Nové vzory pokutových bloků se od stávajících vzorů pokutových bloků podstatně odlišují.
Bloky na pokuty na místě nezaplacené budou obsahovat 50 trojlistů, (část A, B, C), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B a část C bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé trojlisty budou mít shodné evidenční číslo.
Bloky na pokuty na místě zaplacené budou obsahovat 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé dvoulisty budou mít shodné evidenční číslo. Na pokutových blocích nebude předtištěna nominálního hodnota bloku. Do pokutového bloku bude vepsána skutečná výše pokuty až při jejím uložení ukladatelem přestupci.
Nové vzory pokutových bloků budou opatřeny dalšími ochrannými prvky pro zamezení jejich možného falšování nebo zneužití a pro jejich výrobu bude použit mj. samopropisovací papír.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]