10.02.2012

Informace Generálního finančního ředitelství k osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření


28.6.2012, Zdroj: MF, GŘC
Nový zákon o podporovaných zdrojích energie osvobozuje od odvodu elektřinu ze sluneční energie nejen ve výrobně s instalovaným výkonem do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí, ale bez rozdílu ve všech výrobnách s výkonem do 30 kW.
V letošním roce byl přijat zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), který s účinností od 1. 1. 2013 nahrazuje dosavadní zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech ustanovení o odvodu a jeho osvobození. Nová právní úprava osvobozuje od odvodu elektřinu vyrobenou ze slunečního záření nejen ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí, ale bez rozdílu ve všech výrobnách s instalovaným výkonem do 30 kW. Toto rozšířené osvobození však platí až pro elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Z toho je zřejmé, že změny založené zákonem o podporovaných zdrojích energie budou realizovány ode dne 1. 1. 2013 a že do dne 31. 12. 2012 zůstává zachován stávající režim osvobození vyplývající ze zákona č. 180/2005 Sb.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]