9.25.2012

Vyhlášky v oblasti přípravků na ochranu rostlin


12.7.2012, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
1. července nabyly účinnosti dvě vyhlášky týkající se problematiky přípravků na ochranu rostlin. Obě navazují na nedávné úpravy zákona o rostlinolékařské péči, které do českého práva zavedly požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES týkající se udržitelného používání pesticidů.
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, stanoví podmínky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Konkrétně to znamená, že určuje obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního až třetího stupně odborné způsobilosti a doplňujícího školení pro prodloužení osvědčení druhého a třetího stupně, požadavky na průběh zkoušek, náležitosti jednotlivých osvědčení a požadavky na technické vybavení vzdělávacích zařízení, které budou pořádat jednotlivé odborné kurzy (včetně využití možnosti studia „na dálku“ prostřednictvím e-learningu po internetu). Vyhláška přitom rozděluje úroveň požadavků mezi tři skupiny profesionálních uživatelů přípravků tak, aby rozsah získaných znalostí (a tím i časová náročnost školení) odpovídal potřebám konkrétní skupiny uživatelů (například požadavky na znalosti traktoristy jsou jiné než požadavky na znalosti prodejce přípravků).
Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků, stanoví podmínky použití a kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Mimo jiné jsou vyhláškou stanoveny požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků, přičemž je stanoven způsob zkracování ochranných vzdáleností v případě využití nízkoúletových zařízení. To by mělo vést k preferenci takových zařízení a díky tomu i ke snižování dopadů na životní prostředí.
Obě vyhlášky se v principu týkají nejen všech zemědělců, ale také podnikatelů, kteří při své činnosti používají přípravky na ochranu rostlin (například ošetřování lesních porostů a veřejné zeleně, letecká aplikace, údržba dopravních staveb, provozování areálů v přírodě). První z obou vyhlášek se pak samozřejmě týká také poradců v ochraně rostlin, distributorů přípravků na ochranu rostlin k profesionálnímu použití a osob pořádajících kurzy odborné způsobilosti, zatímco o druhou by se měli silně zajímat provozovatelé stanic kontrolního testování (cca 60 subjektů v ČR). Vyhlášky nezvyšují finanční zátěž podnikatelského prostředí.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]