9.10.2012

Kopie evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání


29.8.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ vyzývá zaměstnavatele, aby nezasílali kopie své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro účely zákonného pojištění. Z jakého důvodu?

V zájmu omezení zbytečné administrativní zátěže vyzývá ČSSZ zaměstnavatele, kterých se týká povinnost uložená v ustanovení § 92 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, aby nezasílali kopie své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro účely zákonného pojištění. V současné době probíhá legislativní proces, jehož výsledkem má být přijetí zákona, kterým se ruší zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (z. č. 266/2006 Sb.), a to nejpozději do 31. 12. 2012.

ČSSZ touto výzvou reaguje na situaci, kdy zmiňovaný legislativní proces probíhá ještě v době účinnosti příslušného ustanovení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, které zaměstnavatelům ukládá výše uvedenou povinnost.

V případě, že zaměstnavatelé i přes tuto výzvu ČSSZ předají kopii své evidence, ČSSZ tyto kopie přijme, bude je archivovat a po zrušení zákona o úrazovém pojištění je skartuje.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]