9.25.2012

Daňově uznatelné náklady zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců


30.8.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro Českou republiku je patrná nízká míra zapojení žen s malými dětmi na trhu práce, která je způsobena mj. nedostatečnou nabídkou služeb péče o děti. Oproti západní Evropě zde v současné době fakticky neexistují nebo existují ve velmi omezené míře alternativní služby péče o děti předškolního věku.
Vláda 22. srpna 2012 projednala a přijala návrh věcného záměru zákona o dětské skupině.
„Dnes mají rodiče velmi omezené možnosti, kam umístit své dítě předškolního věku, pokud se chtějí vrátit do pracovního procesu, zhruba 40 tisíc žádostí o místo ve školce tak bylo v loňském roce zamítnuto. Zákon, který v této souvislosti připravujeme, má ambici alespoň přispět ke zlepšení tohoto stavu zejména v době současného babyboomu, který pomine a není tedy vhodné lpět na výstavbě nových kamenných klasických mateřských škol“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.
Podle současné legislativy lze péči o děti poskytovat v rámci zařízení typu mateřských škol nebo na základě živnostenského oprávnění v oblasti péče o děti. Dětská skupina by podle dnes schváleného záměru měla být zařízením, které funguje na nekomerční bázi, tedy není zřízeno za účelem zisku, ale skutečně jako služba svým zaměstnancům. Náklady na zřízení a provoz jsou navrhovány jako daňově uznatelné, stejně tak i prostředky, které vynaloží rodič na úhradu plateb, bude moci uplatnit jako slevu na dani.
Věcný záměr zákona tedy upravuje nový typ péče o děti, tzv. dětskou skupinu. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě do zahájení povinné školní docházky mimo režim školských předpisů. Služba má zajistit bezpečnost dítěte, jeho základní potřeby (strava, využití doby pobytu v dětské skupině s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, odpočinek). Zároveň je stanovena povinnost pečovat o děti v souladu se schváleným konceptem výchovy a péče. Návrh věcného záměru upravuje veškeré povinnosti poskytovatele i podmínky poskytování péče, tedy i odbornou způsobilost osoby pečující o děti.
Návrh zavádí daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců. Návrh také podporuje rodiče v oblasti zdaňování příjmů v podobě slevy na dani z příjmů při zajištění péče o děti v souvislosti s participací na trhu práce.
„Dětská skupina u nás na ministerstvu v pilotním režimu již více než rok funguje. Mezi zaměstnanci se setkala s jednoznačnou odezvou, nyní dokonce řešíme možnosti jejího rozšíření, v současné době zde pečujeme zhruba o 20 dětí. Rodič si může vybrat, zda potřebuje tuto službu zajištěnou denně, nebo jen některé dny v týdnu, či flexibilně – na určitý čas, kdy nemá zajištěné hlídání,“ vysvětluje ministr.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]