1.04.2012

Tuzemské stravné pro rok 2012


28.12.2011, Zdroj: Sbírka zákonů

Sazby základní náhrady za 1 km zůstávají stejné jako v předchozím roce, tj. na úrovni 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek a 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
Stravné se pro rok 2012 mírně zvyšuje a činí:
a) 64 76 , trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Zvyšují se i průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty na:
a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 34,70 Kč u motorové nafty.

Sbírka zákonů částka 150 z 28.12.2011

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]