1.18.2012

Přehled koeficientů daně z nemovitostí platných k 1. 1. 2012


5.1.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Záznam existuje, pokud daná obec vyhlásila hodnoty koeficientu odlišně od základní hodnoty uvedené v příslušném paragrafu zákona o dani z nemovitostí, který je stanoven podle počtu obyvatel.
Jednotlivé položky jsou v tabulkách řazeny podle čísla finančního úřadu (ÚFO). Pro vyhledání konkrétní položky (název obce, hodnota koeficientu atd.) použijte nabídku "Úpravy/Najít". Pokud tabulka obsahuje více listů, zvolte příslušný list z karet v levé dolní části okna MS Excel.
Poznámka: Pokud je koeficient stanoven pro výčet nemovitostí (tj. nikoli pro celou obec nebo katastrální území), výčty neobsahují nemovitosti spadající do územní působnosti Finančního úřadu v Plzni (FÚ č. 138), které z technických důvodů nelze do tabulek zahrnout. V případě nejasností podá v těchto případech potřebné informace uvedený finanční úřad.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]