1.10.2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo třetí výzvy programů Rozvoj a ICT v podnicích29.12.2011


Zdroj: CzechInvest (http://www.czechinvest.org/)

Podnikatelé z hospodářsky slabších regionů ČR budou mít od poloviny ledna opět možnost získat až dvacet milionů korun na nákup moderních technologií a zařízení potřebných pro své podnikání. Nabídne je program Rozvoj, součást Operačního programu Podnikání a inovace. V lednu se také otevře program ICT v podnicích, který na celém území ČR podnikatelům nabídne dotaci až 10 milionů korun na pořízení či rozšíření informačních systémů. Prodloužení obou výzev vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„V obou programech podnikatelům nabízíme přes jednu miliardu korun. V ICT v podnicích je připravených 350 milionů korun; v programu Rozvoj pak 700 milionů korun – ty navíc zamíří výhradně do hospodářsky slabších regionů České republiky, což vyplývá ze snahy Ministerstva průmyslu a obchodu směrovat podporu zejména tam, kde je nejvíc prospěšná," vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

„Cílem programu Rozvoj je podpora malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Nově to jsou také okresy Český Krumlov, Nymburk, Příbram, Žďár nad Sázavou a Olomouc. Program má za cíl pomoci místním firmám zejména k tomu, aby udržely nebo ještě lépe rozšířily počty pracovních míst,“ říká ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko. „Program Rozvoj je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace druhým nejvyhledávanějším; zatím jsme z něj podnikatelům proplatili bezmála čtyři miliardy korun."

„Registrační žádosti budeme v případě programu Rozvoj přijímat od 15. ledna do 28. února 2012 a programu ICT v podnicích od 16. ledna do 17. února 2012,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Žadatelům doporučujeme, aby s podáním žádosti neotáleli. Může se totiž stát, že bude příjem žádostí po překročení plánované alokace předčasně ukončen, jako se to nedávno stalo například u programu Inovace – inovační projekt,“ upozorňuje Miroslav Křížek.

Z programu Rozvoj lze konkrétně podpořit nákup strojů a zařízení včetně softwaru zajišťujícího jejich funkčnost. Dotace z programů ICT v podnicích jsou určené na investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy softwaru a hardwaru. Investice musí souviset se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu.

Více v daných Výzvách na stránkách agentury CzechInvest.

Žádosti o dotace ze všech dotačních programů Operačního programu Podnikání a inovace, tedy včetně programů Rozvoj a ICT v podnicích lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org. Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici ve všední dny od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry, dotazy k aplikaci eAccount nebo k možnosti získání elektronického podpisu lze konzultovat také v síti 13 regionálních kanceláří CzechInvestu, a to v pracovní dny od 8 do 16.30 hodin.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]