1.10.2012

Devět projektů vylepší příští rok práva zákazníků


30.12.2011, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Celkem devět projektů pomůže příští rok s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu chránit práva zákazníků. Vedle přímé pomoci spotřebitelům se zaměří na testování výrobků, vzdělávání a na spolupráci s podnikatelskými asociacemi. O výběru úspěšných projektů rozhodla nezávislá hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Hospodářské komory ČR. Přesnou výši podpory na jednotlivé projekty se organizace v souladu s pravidly dotace dozvědí do konce února 2012.
"Vedle poradenství a podpory spotřebitelů, kteří se už dostali do sporů s prodejci, se velká část podpořených projektů v příštím roce zaměří na prevenci – tedy na vzdělávání v oblasti spotřebitelských práv, ale třeba i na finanční gramotnost, a to už i na základních školách," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

"Podpořené projekty získaly dobré hodnocení především za kvalitně navržené cíle, kterých chtějí dosáhnout. Podmínkou pro poskytnutí dotace zůstává také naplnění cílů projektu a efektivní využití dotačních prostředků v uplynulém roce, pokud nestátní nezisková organizace získala podporu i dřív," vysvětluje Jan Duben, ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příští rok tak podporu získají projekty "Komplexní služby SČS – pro spotřebitele a korektní trh" občanského sdružení Sdružení českých spotřebitelů, "Spotřebitelské poradenství" občanského sdružení Asociace občanských poraden, "Rodiče rozumí penězům" občanského sdružení AISIS, o.s, "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint" občanského sdružení REMEDIUM Praha, "Komplexní řešení témat ochrany spotřebitele s přihlédnutím ke zvyšování konkurenceschopnosti v podnikatelském sektoru" občanského sdružení Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje, o.s, "Spotřebitelský diář a finanční vzdělávání pro ZŠ a SŠ" občanského sdružení Generation Europe, o.s, "Nejste na to sami – proč nepodepsat smlouvu, které nerozumím …" občanského sdružení Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, "Spotřebitelská práva v praxi" Občanského sdružení spotřebitelů TEST a také "Časopis dTEST – více nezávislých informací pro spotřebitele" Občanského sdružení spotřebitelů TEST.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]