1.04.2012

Cestovní náhrady od 1. 1. 2012


2.1.2012

S účinností od 1. ledna 2012 dochází vyhláškou č. 429/2011 Sb. ke  změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
Stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce činí za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně
Stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
Současně dochází ke zrušení vyhlášky  č. 377/2010 Sb.
Ministerstvo financí vydalo také novou vyhlášku č. 379/2011 Sb., kterou stanoví základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2012. Oproti roku 2011 dochází ke změnám pouze u tří níže uvedených zemí:
Země
Měnový kód
Měna
Základní sazby
stravného v roce 2011
Základní sazby
stravného v roce 2012
Irsko
EUR
euro
50,-
45,-
KLDR
EUR
euro
45,-
40,-
Tunisko
EUR
euro
45,-
40,-
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012 a současně dochází ke zrušení vyhlášky č. 350/2010 Sb.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]