12.12.2011

Zvýšení životního a existenčního minima

9.12.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Od 1. ledna 2012 částky životního a existenčního minima vzrostou o 9 %. Životní minimum samostatně žijící osoby se zvýší o 284 Kč, tj. ze současných 3 126 Kč na 3 410 Kč za měsíc.
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.
Podle valorizační podmínky uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu vláda může částky životního minima a částku existenčního minima zvýšit svým nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud náklady na výživu a ostatní základní potřeby v rozhodném období vzrostou alespoň o 5 %.  Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a věku nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí)
Nové částky životního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc

pro jednotlivce
 Kč 3 410
pro první osobu v domácnosti
Kč 3 410
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem
Kč 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

Kč 1 740

pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let
od 6 do 15 let
Kč 2 140
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let
od 15  do 26 let
Kč 2 450


Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Nová částka existenčního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc  činí 2 200 Kč.
Od 1. ledna 2012 částka životního minima u samostatně žijícího jednotlivce vzroste o 284 Kč, tj. z 3 126 Kč na 3 410 Kč. U rodiče samoživitele s jedním dítětem do 6 let se celkové životní minimum zvýší o 400 Kč, tj. ze 4 480 Kč na 4 880 Kč a u čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi ve věku 8 a 10 let o 850 Kč, tj. z 9 400 Kč na 10 250 Kč.
Schválená právní úprava se projeví zvýšením úrovně některých dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Pravděpodobně také dojde k rozšíření okruhu příjemců příslušných sociálních dávek.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]