12.12.2011

Elektronická podání formulářů pro ČSSZ od 1. 1. 2012

25.11.2011, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

V důsledku změny v informačních systémech veřejné správy se od nového roku změní i způsob elektronického podávání některých formulářů pro Českou správu sociálního zabezpečení. 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) očekává, že v důsledku změn zákona o informačních systémech veřejné správy dojde s koncem roku 2011 k ukončení provozu transakční části Portálu veřejné správy (PVS). Jelikož tento systém využívá řada klientů ČSSZ k elektronickému podávání formulářů, upozorňujeme je na nový systém přenosu s názvem Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).  

Co je to e – Podání?
Systém e - Podání je zvláštní formou elektronického podání, které ČSSZ zavedla pro nejčastěji přijímané formuláře. Jeho podstatou je, že se předávají pouze data formulářů ve formě datové věty v přesně definované struktuře (formát XML). Výhody tohoto způsobu podání vyniknou zejména tam, kde je třeba pracovat s velkým množstvím formulářů během krátké doby. Je úsporný, pokud jde o velikost, umožňuje rychlejší zpracování a informování klienta o správném či chybném vyplnění. Při letošním dubnové špičce při sběru evidenčních listů důchodového pojištění zpracovávala ČSSZ přes 10 000 takových elektronických podání denně. 

Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP)
Služba e - Podání byla na PVS spuštěna koncem roku 2004 a tato služba je dnes využívána desítkami tisíc podávajících, na které bude mít ukončení provozu transakční části  PVS dopad. Proto ČSSZ zprovoznila vlastní alternativní kanál pro předávání e - Podání – tzv. VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání). Tento kanál byl spuštěn v říjnu 2010 pro zasílání eNeschopenky (služba HPN – Hlášení ošetřujícího lékaře), od března 2011 je k dispozici pro předávání ostatních typů e - Podání:
Zaměstnavatelé mohou zasílat:

Evidenční listy důchodového pojištění - ELDP
Oznámení o nástupu do zaměstnání - ONZ
Přehled o výši pojistného - PVPOJ
Příloha k žádosti - NEM-PRI

Nahlášení nového kvalifikovaného certifikátu po jeho obnově - UserCert

Potvrzení o studiu/teoretické a praktické přípravě - POS

Pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je připraven:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ - OSVC-PRE

Mnozí z  klientů ČSSZ již pro zasílání e - Podání tento komunikační kanál využívají, v říjnu 2011 bylo prostřednictvím VREP doručeno 30% všech e - Podání, zatímco 70% bylo předáno přes PVS. 

Provoz kanálu VREP bude klientům i v budoucnu k dispozici bezplatně. Klienti musí svá podání podepisovat elektronickým podpisem na bázi kvalifikovaného certifikátu. Pro drobné podávající, kteří zasílají nejvýše několik formulářů najednou, bude ČSSZ i nadále na svém webu vystavovat příslušné šablony pro vyplnění a program pro odeslání formuláře a příjem odpovědi s výsledkem zpracování. 

Jak přesměrovat e - Podání z Portálu veřejné správy

Klientům, kteří k zasílání e - Podání využívají formuláře vystavené na webu ČSSZ, je k dispozici verze programu XML602Filler a odpovídající šablony formulářů s funkčností odesílání na VREP. 

Klienti, kteří pro odesílání e - Podání používají vlastní software, potřebují mít takový software a jeho verzi, které komunikaci přes VREP podporují. Mnohé komerční programy ve svých novějších verzích podporují jak odesílání přes PVS, tak odesílání přes VREP. Klientům v tomto případě doporučujeme vyzkoušet a využívat kanál VREP již nyní a nenechat přesměrování až na vypnutí PVS.  Podrobná dokumentace ke kanálu VREP pro dodavatele software pro e - Podání  je popsána v dokumentu Podávací a dotazovací protokol, zveřejněném na webu ČSSZ v sekci e -Podání: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/, http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/. 

Pro dotazy k elektronické komunikaci s ČSSZ je možné využít i nově zřízeného Call centra pro Technickou pomoc e - Podání 585 708 290, jehož provozní dobu lze najít na http://www.cssz.cz/cz/informace/call-centra/.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]