10.10.2011

Program rozvoje venkova - příjem žádostí

Ve 14. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011, 16:30 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF).
Více informací naleznete zde.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]