10.10.2011

Manuál k dotacím na zateplení veřejných budov


Žadatelé o dotaci na zateplení veřejných budov, kteří nestihli žádost podat v programu Zelená úsporám, tak mohou učinit v Operačním programu Životní prostředí. Manuál jim pomůže s přípravou příloh.

V souvislosti s připravovanou výzvou v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení), předložilo Ministerstvo životního prostředí k využití manuál, porovnávající povinné přílohy u projektů (žádostí) podaných ve výzvě v programu Zelená úsporám (veřejné budovy) a připravované výzvě v Operačním programu Životní prostředí.

Předpokládaný harmonogram výzvy je následující:
Vyhlášení výzvy: říjen 2011
Zahájení příjmu žádostí: 1.12. 2011
Ukončení příjmu žádostí: 6.1. 2012
Další informace naleznete na stránkách MŽP
Manuál k původním žádostem veřejných budov z programu Zelená úsporám podávaným do OPŽP najdete zde:

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]