9.06.2011

MPO podpoří v roce 2012 prezentaci českých exportérů na více než 80 zahraničních veletrzích a výstavách

26.8.2011, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří v příštím roce účast českých firem na více než 80 světových výstavách a veletrzích. Na celkem třiceti veletrzích bude mít Česká republika i svůj oficiální stánek, pro ostatní akce mohou firmy využít podporu pro svou individuální prezentaci. Dohromady účast českých exportérů na akcích v zahraničí podpoří na 210 milionů korun — díky kombinaci evropských a národních peněz tak na příští rok Ministerstvo průmyslu a obchodu může exportéry podpořit vyšší částkou než v minulých letech.
"Naše zkušenosti z předchozích ročníků ukazují, že každá koruna vložená do oficiálních účastí se v podobě uzavřených kontraktů firmám vrátí více než stonásobně. České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí jsou tak jednou z nejvýznamnějších a nejúčinnějších forem podpory exportérů. Pro příští rok očekávám, že projekt využijí zhruba čtyři stovky českých firem," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.
"Soupisku podpořených veletrhů přitom určují podnikatelé sami. Seznam akcí pro podporu totiž vždy sestavujeme na základě jejich požadavků. Pro rok 2012 jsme oslovili celou řadu podnikatelských asociací a oborových svazů, od kterých nám přišly požadavky na více než stovku výstav a veletrhů," dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka.
Oficiální účasti českých firem pod záštitou České republiky se tak dočkají tři desítky veletrhů, které se budou konat například v Brazílii, Číně, Indii, Kazachstánu, Rusku, ve Vietnamu, ale také v Srbsku nebo v Německu. Účast na dalších více než 50 akcích podpoří projekt společné účasti na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, který v rámci Operačního programu podnikání a inovace spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu zajišťuje agentura CzechTrade a Hospodářská komora ČR.

Díky kombinaci obou projektů se tak podle náměstka Hovorky pro rok 2012 podaří vyjít vstříc nejméně třem čtvrtinám požadavků firem na podpořenou účast na zahraničních veletrzích a výstavách.

Kompletní seznam Českých oficiálních účastí na výstavách a veletrzích v zahraniční pro rok 2012 je ke stažení v dokumentu http://www.mpo.cz/dokument90072.html

Seznam specializovaných výstav a veletrhů je k dispozici na: http://www.komora.cz/podpora—exportu—a—zahranicni—vztahy/veletrhy—a—vystavy—v—zahranici/informace—o—projektu—1/veletrhy—2012/veletrhy—2012.aspx

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]