9.27.2011

Běžně poškozené bankovky, nestandardně poškozené bankovky a bankovky opotřebené oběhem

Pravidla pro ponechání bankovky v oběhu / stažení bankovky z oběhu

  • Bankovka opotřebená oběhem - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou bankovku vrací zpět do oběhu, právnická osoba a směnárník nevrací zpět do oběhu a předává ČNB
  • Běžně poškozená bankovka - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout. Právnická osoba bankovku přijímá a nevrací do oběhu, pokud je takto poškozená bankovka celá; není-li celá, může přijetí bankovky odmítnout. Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu, pokud:
    - je celá (nechybí žádná část bankovky, popř. chybí pouze část nebo části jejího okraje nebo obvodu) a skládá se nejvýše ze 2 částí, které nepochybně patří k sobě , nebo
    - je celistvá (bankovka, která tvoří souvislý celek), a celková plocha takové bankovky je větší než 50 %.
  • Nestandardně poškozená bankovka - Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady. Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance. Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.
 Více na stránkách ČNB

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]