8.17.2011

Nové sazby mýtného pro autobusy

11.8.2011, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Dříve autobusoví přepravci platili mýtné podle emisní normy a počtu náprav autobusu dle tabulek, které byly shodné s nákladními vozidly nad 3,5 t. Provozovatel staré karosy by tak za jednu cestu do Brna po D1 v běžný pracovní den zaplatil na mýtném 566 Kč. Od 1. září by řidič toho samého autobusu zaplatil 276 Kč. Jestliže se však dopravce rozhodne koupit moderní autobus splňující nejpřísnější emisní limity, zaplatil by pouze 160 Kč.
„Změnou ve výpočtech sazeb mýtného chce Ministerstvo dopravy výrazně podpořit jak dopravce, tak omlazování autobusového parku České republiky,“ sdělil šéf rezortu dopravy Pavel Dobeš.
Sazby pro autobusy od 1. 9. 2011:
emisní třída
EURO 0—II
EURO III—IV
EURO V +
sazba za 1 km
1,38 Kč/km
1,00 Kč/km
0,80 Kč/km
Autobusy, které jsou již nyní v mýtném systému evidovány jako „nákladní vozidla“, musí být přeevidovány. V opačném případě pro ně budou i nadále platit staré sazby pro nákladní vozidla. Zároveň si však dopravce musí vyměnit OBU jednotku, výměna je zcela bezplatná. Sazba pro autobusy se nerozlišuje podle typu komunikace, počtu náprav ani hmotnosti. Vozidla mohou být nově evidována i přeevidována z kategorie „nákladní“ do kategorie „autobus“ od 1. 8. 2011. Během srpna jim však stále bude účtováno mýtné podle dosavadních sazeb. Změna sazebníku mýtného pro autobusy nabývá platnosti od 1. září 2011.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]