8.17.2011

Ministerstvo dopravy chystá program pro vznik logistických center

10.8.2011, Zdroj: ČTK
Konkrétní podobu návrhu hodlá úřad předložit do konce roku, první výzvu pro čerpání prostředků plánuje vyhlásit v závěrečném čtvrtletí roku 2012.
Z vytipovaných lokalit pro vznik logistických center prokázalo vysoký potenciál VLC Lovosice, uvádí ministerstvo dopravy. Podle něj v tomto případě jde o dostavbu a dovybavení stávajícího funkčního kontejnerového terminálu, k jehož dokončení je potřeba vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu ministerstva.
"Překladiště v Lovosicích je zatím první pokus," zhodnotil situaci jednatel společnosti Bohemiakombi Vladimír Fišer. Podle něj se kvůli tomuto překladišti daří každý týden přeložit náklad ze zhruba 500 kamionů na železnici. K dokončení logistického centra je zde ještě potřeba vybudovat skladiště, která by mohli dopravci využívat, doplnil Fišer.
V Česku je podle Fišera potřeba další logistické centrum, které by obdobně jako Lovosice pro severní a střední Čechy dokázalo obsloužit kombinovanou dopravou severní a střední Moravu. Přesná poloha takovéhoto centra musí být někde u hlavní železniční trati, protože kamiony se k tomuto místu mohou dostat daleko snadněji, vysvětlil Fišer.
Ministerstvo dopravy uvedlo, že na roky 2012 a 2013 má k dispozici prostředky pro podporu multimodální dopravy ve výši 700 milionů korun na každý rok. Tyto prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), avšak současné zákony je neumožňují využít pro podporu výstavby logistických center přímo. Právě chystaný program by podle ministerstva měl umožnit státní spoluúčast na vzniku veřejných logistických center.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]