1.04.2011

Cestovní náhrady a stravné v roce 2011

23.12.2010

Sazby stravného a základní náhrady za používání silničních motorových vozidel pro rok 2011 stanovuje vyhláška č. 377/2010 Sb.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty v roce 2011 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v neveřejné sféře stravné nejméně ve výši:
a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci ve veřejné sféře stravné ve výši:
a) 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Náhrady

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.
Pro rok 2011 se náhrady oproti roku 2010 snižují. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy tedy činí:
a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b) 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
Pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, přísluší mu v roce 2011 náhrada za spotřebované pohonné hmoty ve výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby vozidla:

Druh pohonných hmotPrůměrná cenapohonných hmot (Kč)
Benzin automobilový 91 oktanů31,40
Benzin automobilový 95 oktanů31,60
Benzin automobilový 98 oktanů33,40
Motorová nafta30,80

Zahraniční stravné

Zahraniční stravné je pro rok 2011 stanoveno vyhláškou č. 350/2010 Sb. U všech sledovaných zemí zůstává ve stejné výši jako v roce 2010, jedinou výjimkou je Barma (Myanmar), kde stravné vzrostlo z 35 na 45 eur za den.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]