12.12.2010

Daňový kalendář pro rok 2011

Daňový kalendář pro rok 2011

pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za prosinec 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2010
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2010
pondělí 31. - biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2010

ÚNOR

středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2011 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2010
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za leden 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2011 – souhrnné hlášení za leden 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2011
pondělí 28. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2011
- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

BŘEZEN

pondělí 14. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za únor 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2011 – souhrnné hlášení za únor 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011
pondělí 28. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2011
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

DUBEN

pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2011
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 26. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za březen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2011
- souhrnné hlášení za březen 2011 a 1. čtvrtletí 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2011

KVĚTEN

pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2011
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010
úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2011 – souhrnné hlášení za duben 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2011
úterý 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2011
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za květen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2011 – souhrnné hlášení za květen 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2011
čtvrtek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

ČERVENEC

pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2011
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2011
- souhrnné hlášení za červen 2011 a 2. čtvrtletí 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2011

SRPEN

pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2011
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2011 – souhrnné hlášení za červenec 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2011
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2011
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu
- daňové přiznání za srpen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2011 – souhrnné hlášení za srpen 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2011
pátek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2011

ŘÍJEN

pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2011
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2011
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2011
pondělí 31. - daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011

LISTOPAD

středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za září 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za září 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2011 – souhrnné hlášení za říjen 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2011
středa 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2011
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2011
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2011 – souhrnné hlášení za listopad 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2011
pondělí 2. 1. 2012 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2011

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb.Odkaz na externí web, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále jen „zelená nafta“) a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 3a zákona o biopalivech, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Podle přechodných ustanovení zákona č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za kalendářní rok 2010 považuje období od 1. ledna 2010 do 31. května 2010 a období od 1. června do 31. prosince 2010. Obě hlášení podává daňový subjekt do 31. ledna. Ve stejné lhůtě je splatný i poplatek, pokud nebyla podle zákona o biopalivech stanovená povinnost splněna.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH bychom rádi připomněli povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně uskutečnil dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb.Odkaz na externí web, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,- Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb.Odkaz na externí web, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnávající v roce 2010 daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), a to poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, tzn. v roce 2011 (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 2011). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání či vyúčtování k vybraným daním (spotřební daně, energetické daně, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh, a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání). Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/ Odkaz na externí web) v sekci „Daně elektronicky“, na internetových stránkách Celní správy (http://www.celnisprava.cz/ Odkaz na externí web) v sekci „Aplikace/Web klient e-DAP“ a na stránkách Ministerstva fi nancí (http://www.mfcr.cz/ ) v sekci „Daně a cla/EPO - el. podání“.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]