11.24.2010

Zrušení státního podniku Sklářský ústav

Materiály MPO předkládané na schůzi vlády dne 24. listopadu 2010.

Návrh věcného záměru zákona o Státním fondu povinných zásob ropy a ropných produktů

(bod 5 programu schůze vlády č.j. 595/10)

Návrh vychází z Analýzy možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnů, kterou projednávala vláda v červnu 2009. Z Analýzy vyplynulo, že nejvhodnějším řešením bude mít povinné třicetidenní zásoby pod státním dohledem prostřednictvím speciálního Státního fondu. Do tvorby zásob se zapojí podnikatelská sféra, takže dopady na státní rozpočet budou nulové.

„Rozšíření zásob na 120 dnů přinese především výrazně posílení energetické bezpečnosti České republiky,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a dodává: „To je ostatně také jeden z hlavních cílů připravované energetické koncepce České republiky a bylo to i téma, které nám doporučil audit energetické politiky od OECD."


Zrušení státního podniku Sklářský ústav, státní podnik, Škroupova 957, Hradec Králové, PSČ 500 10, IČ 15063291, bez likvidace

(bod 19 programu schůze vlády č.j. 1156/10/10)

Sklářský ústav, státní podnik, byl založen Rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 685/1991 ze dne 25. června 1991. Na základě privatizačního projektu byla část majetku převedena na Fond národního majetku a v roce 1992 vložena do akciové společnosti SVÚS, nyní společnost SVÚS Pharma. Ve správě státního podniku zůstal majetek provozní jednotky Státní zkušebna č. 237, který byl původně z privatizace vyjmut z důvodu nevyjasněného postavení státních zkušeben.

Jsou splněny právní i faktické předpoklady ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a § 68 obchodního zákoníku v platném znění pro zrušení státního podniku Sklářský ústav bez likvidace a výmaz z obchodního rejstříku.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]