11.09.2010

Povinné identifikační údaje na webových stránkách

Zdroj: Hospodářská komora české republiky
Pokud si podnikatel zřídí vlastní webové stránky – ať už jako e-shop, či jen webovou prezentaci, je ze zákona povinen dostát informační povinnosti. Tuto povinnost zavedla již novela obchodního zákoníku z roku 2008 (konkrétně § 13a). Přesto stále nemá řada podnikatelů uveden svůj web v soulad s požadavky této novely. Cíl novely byl zřejmý – větší informovanost spotřebitelů a obchodních partnerů. Přitom za nekompletní informace na webech hrozí pokuta až 50 000 korun a ve výjimečných případech i zastavení činnosti až na jeden rok. Podnikatel by tak již více než dva roky měl mít na svých internetových stránkách uvedeny stejné údaje, které například má na fakturách nebo smlouvách.
Které údaje tedy musí být na stránkách uvedeny:
· Jméno nebo název
· Sídlo nebo místo podnikání
· Identifikační číslo
· Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musí uvést též údaj o tomto zápisu (včetně spisové značky)
· Podnikatelé, kteří v obchodním rejstříku nejsou, musí zveřejnit údaj o zápisu do jiné evidence, ve které jsou zapsáni (nejčastěji tedy živnostenský rejstřík)
· Údaj o výši základního kapitálu lze na stránkách mít pouze v případě, že již byl zcela splacen
Tyto informace musí být uvedeny i v případě, že webové stránky jsou v jiném, než českém jazyce, případně, pokud má stránka více jazykových verzí. Zahraniční firmy, nebo jejich organizační složky nemusí uvádět informace o evidenci podnikatelů ve své mateřské zemi – pokud jim to jejich domovské právo výslovně neukládá, ale musí na webu zveřejnit informace týkající se jejich činnosti v tuzemsku. V tomto ohledu pro ně tedy platí stejné povinnosti jako pro tuzemské firmy.
Jestliže web podnikatele obsahuje rovněž cizojazyčné mutace, i na nich musí být všechny zákonem předepsané identifikační údaje. Co se týče zahraničních firem nebo jejich organizačních složek v ČR, ty údaje o zápisu do evidence podnikatelů ve své mateřské zemi uvádět nemusejí, pokud jim to jejich právo výslovně neukládá. Oproti tomu však musí tito podnikatelé zveřejnit na webu identifikační údaje týkající se jejich činnost u nás. Platí pro ně tedy stejná pravidla jako pro tuzemské firmy.
Co se umístění samotných informací týká, to zákon neřeší. Je tedy na majiteli webu, aby se rozhodl, zda údaje vloží na samostatnou stránku (O nás / O firmě / Kontakt), nebo zda je vloží například do patičky stránky.
Reálná situace
Zatímco název a IČ část podnikatelů na svých stránkách uvádí, co se povinných informací o zápisu do rejstříků týká, lze tvrdit, že požadavky zákona splňuje pouze zlomek podnikatelů. Zejména živnostníci na svých stránkách často neuvádějí ani IČ, natož údaje o zápisu do živnostenského rejstříku.
Navíc řada odborníků radí naopak zveřejnit mnohem více informací, než požaduje zákon. Ať už se jedná o e-mailové adresy a obecně kontakty, tak také více specifikovat samotnou náplň podnikání, aby pak nebylo nutno odmítat zákazníky, kteří po firmě požadují služby, které ani neposkytuje.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]