11.12.2010

Neoprávněné zkrácení daně z příjmů ze sdružení

4.11.2010, Zdroj: Česká daňová správa

V průběhu daňové kontroly prováděné u podnikatele s bydlištěm ve Středočeském kraji bylo zjištěno, že v roce 2006 a 2007 provozoval svoji podnikatelskou činnost také v rámci sdružení na základě smlouvy uzavřené podle ust. § 829 a následujících občanského zákoníku. Tuto skutečnost podnikatel ostatně nepopíral a na zjištění správce daně, že nezahrnul do svých zdanitelných příjmů všechny příjmy, které byly ve společné daňové evidenci za sdružení evidovány, sdělil, že mu nebyly druhým účastníkem sdružení vyplaceny. Správce daně v rámci vedeného dokazování ověřil, že příjmy evidované v společné daňové evidenci za sdružení jako celek byly dosaženy za spolupráce obou účastníků sdružení a postupoval podle § 12 zákona o daních z příjmů, které stanoví, že při výpočtu příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou, se dělí příjmy dosažené poplatníky při společném podnikání a není podstatné zda, kdy a v jaké výši se účastníci sdružení peněžní prostředky rozdělili. Nesprávným postupem poplatníka došlo k neoprávněnému zkrácení daně z příjmů fyzických osob o více než 210 tis. Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]