10.15.2010

Sjednocení české obchodní diplomacie v zahraničí

Ministr průmysl a obchodu Martin Kocourek odstartoval práce na sjednocení české obchodní diplomacie v zahraničí. S ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem se dohodli na tom, že do konce roku zformulují základní principy, na nichž bude postaven nový model podpory exportu v zahraničí. Oba ministři se shodli, že stávající model je nefunkční a že je třeba jej změnit. Cílem je dát vznik nové síti obchodních zastoupení České republiky s jednotným řízením a měřitelnými výsledky práce ve prospěch českých firem a české ekonomiky.

"Jádrem obchodní reprezentace ČR v zahraničí jsou obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů. Jejich pracovníky odborně řídí ministerstvo průmyslu a obchodu, jejich nadřízenými jsou ale vedoucí misí. Praxe ukázala, že takový systém není efektivní a je potřeba ho změnit," konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek

Přesnou podobu dají novému systému zahraničních obchodních zastoupení České republiky jednání mezi ministerstvy průmyslu a obchodu a zahraničních věcí. Ministr Kocourek chce, aby se jednání rozběhla okamžitě, aby bylo možné základní představy o novém systému zařadit už do připravované Exportní strategie České republiky pro období 2011 — 2015, kterou by měla vláda schválit ještě v závěru letošního roku.

"Zájmem mým i ministra Schwarzenberga je, aby nová síť obchodních zastoupení ČR vznikla jako výsledek jednání obou ministerstev. Myslíme hlavně na zájmy české ekonomiky a českých firem. Chceme najít společné řešení a vytvořit dlouhodobě stabilní prostředí podpory exportu. Dosavadní dvoukolejnost odstraníme. Síť bude zcela podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vůči němu bude odpovědná za výsledky práce. Zároveň ale zachováme funkční spojení se zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí," vysvětluje ministr Kocourek.

"Hlavní zprávou pro naše firmy je, že nová obchodní síť bude naplňovat především jejich potřeby. Tam, kde existuje potenciál, se bude síť věnovat také zahraničním investorům s cílem přilákat je do České republiky. V síti, která bude v plném rozsahu hrazena z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu, spojí síly dosavadní obchodně—ekonomické úseky a zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest," dodává ministr Kocourek.

"Česká ekonomika je velmi silně orientovaná na export. Ten tvoří více než 70 procent našeho HDP. Mým cílem je, aby stát dovedl svým podnikatelům nabídnout perfektní asistenční služby, které našim podnikatelům pomohou prorazit na zahraničních trzích," uzavírá ministr Kocourek.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]