10.24.2010

Kontroly úřadu práce

14.10.2010, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zvýšená kontrolní činnost ve firmách prováděná úřady práce podle schváleného plánu pokračuje. Po prvním měsíci bylo zahájeno několik správních řízení, podána byla už první trestní oznámení i podnět na ukončení živnosti.
V průběhu září bylo zahájeno 45 z plánovaných 120 kontrol. Nedostatky byly zjištěny v celkem 19 případech z 26 dosud uzavřených šetření. Cílem kontrol je zejména odhalení nelegální práce, vyplácení mzdy nižší než je zaručená mzda, neplacení sociálního a zdravotního pojištění atp. Specifikum těchto kontrol spočívá zejména v souběžné kontrolní činnosti hned několika orgánů státní správy, účastní se jich zejména ČSSZ, Státní úřad inspekce práce, celní správa a orgány cizinecké policie. Následně také živnostenské úřady a Česká obchodní inspekce. Kontroly jsou zaměřeny na obory stavebnictví, pohostinství a cestovní ruch. Jejich průběh a výsledky by měly také definovat nutné legislativní změny vedoucí k posílení kompetencí kontrolních orgánů.
"Lze předpokládat, že v některých případech bude dán podnět živnostenskému úřadu na odebrání živnostenského oprávnění, v dalších případech již bylo nebo bude zahájeno správní řízení. Zatím ve pěti případech by mělo být dokonce podáno trestní oznámení Policii ČR zejména za daňové trestné činy," popisuje dosavadní výsledky kontrol ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Výčet postihů bude podle něho v následujícím období růst, neboť řada kontrol je v současné době v počáteční fázi prováděného šetření zjištěných negativních skutečností, které mohou po uzavření šetření vést též k podání podnětů příslušným orgánům.
K nejčastějším prohřeškům patří přítomnost pracovníků, kteří nejsou v evidenci ČSSZ, nesplněná ohlašovací povinnost vůči ČSSZ, úřadu práce nebo jinému orgánu a porušení předpisů o mzdě: vyplácená je nižší mzda než mzda zaručená, případně je špatně vypočtená mzda s ohledem na příplatky za práci o svátcích atp. Zjištěny byly také nesrovnalosti v dokladech cizinců.
Ministr úřady práce vyzval mj. ke kontrole hodinových sazeb u dohod o provedení práce, které jsou často zneužívány. "Pokud dochází k zakrývání pravého stavu a hodinové sazby jsou prokazovány v neúměrných mnohatisícových výších například u dělnických profesí, pak by měly kontroly doměřovat odvody na sociální pojištění," říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Trestní zodpovědnost za nelegální zaměstnávání by podle Drábka neměla být pouze na zaměstnavateli, ale i na zaměstnanci, který porušuje zákon. "V tomto směru byly již vydány rozsudky, kdy byl příjemce dávek, který neuvedl při žádosti pravdivé informace o svém majetku, odsouzen ve věci podvodu. Podobně by se mělo postupovat i u těch, kteří pobírají neoprávněně podporu v nezaměstnanosti, stát za ně platí zdravotní pojištění a zároveň si na černo přivydělávají," uzavírá Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]