10.04.2010

Dodatečné doměření daně fyzické osobě zabývající se stavební činností


Jedná se o daňový subjekt, fyzickou osobu, která se zabývá stavební činností. Daňovou kontrolou bylo zjištěno, že si daňový subjekt uplatnil v daňově uznatelných výdajích doklady od různých fyzických a právnických osob (ukrajinské národnosti), které se měly subdodavatelsky podílet na jeho činnosti. Jednalo se o výdaje v řádu několik set tisíc korun. V rámci daňové kontroly správce daně zpochybnil tyto výdaje vzhledem k tomu, že se jednalo v některých případech o nekontaktní fyzické osoby, navíc na předložených dokladech byla vykázána DPH, ačkoliv tyto osoby nebyly plátci DPH a v jednom případě se jednalo o osobu, která neměla na území ČR povolen pobyt. Správce daně provedl několik svědeckých výpovědí, které však neprokázaly, že předmětné práce byly provedeny deklarovanými osobami.
Na základě výše uvedeného byla tomuto daňovému subjektu dodatečně doměřena daň z příjmu fyzických osob ve výši cca 1,1 mil.Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]