10.04.2010

Daň z příjmů právnických osob – neprokázané náklady


u společnosti s ručením omezeným :
V rámci daňové kontroly za zdaňovací období kalendářní rok 2006 bylo daňovému subjektu uloženo rozhodnutím, aby mj. doložil, prokázal a vysvětlil v souvislosti s daňovou kontrolou daně z příjmů právnických osob oprávněnost zaúčtovaných nákladů. Daňový subjekt v protokolu o ústním jednání uvedl, že uvedené náklady nemůže prokázat. Na základě zmíněných skutečností ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů neuznal správce daně daňovému subjektu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok 2006 pro daňové účely neprokázané výdaje (náklady) v částce 15,307.081,- Kč a za zdaňovací období od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2008 pro daňové účely neprokázané výdaje (náklady) v částce 7,000.134,- Kč jako výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]