10.04.2010

Daň z příjmů právnických osob – prodej nemovitostí


Právnická osoba, s.r.o., daňový subjekt nepodávající daňové přiznání, daňové přiznání za období 2006 a 2007 vyměřena na nulu podle § 44 odst. 1 ZSDP.
V rámci dožádání o provedení místního šetření u našeho daňového subjektu nám byla zaslána Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti, dle které byla našemu daňovému subjektu vyplacena odměna za zprostředkování ve výší 5,750.000,- Kč. Současně byl zaslán i výpis z běžného účtu daňového subjektu, na který byla předmětná částka zaslána.
Při provedeném šetření jednatel i zástupce daňového subjektu potvrdili, že smlouvu podepsal jednatel firmy a odměna byla daňovému subjektu zaslána na bankovní účet. Ihned byla zahájena daňová kontrola. Jinou činnost daňový subjekt v průběhu roku 2006 nevykonával, další doklady ke kontrole nepředložil. Daň byla stanovena za použití pomůcek ve výši 1,370.640,- Kč.
Při prováděné kontrole za rok 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt v roce 2007 nakoupil a prodal nemovitosti. Proto byla zahájena i kontrola daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007. Od finančního úřadu, v jehož místní působnosti se nemovitosti nachází, byly získány kupní smlouvy, ze kterých vyplynulo, že daňový subjekt prodal nemovitosti se ziskem 3,350.000,- Kč. Byla doměřena daň ve výši 802.080,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]