10.04.2010

Daň z příjmů fyzických osob – ztracené doklady


Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 až 2008 u fyzické osoby s předmětem podnikatelské činnosti – provozování autoškoly, hostinská činnost a obchodně zprostředkovatelská činnost.
Při zahájení kontroly uvedl daňový subjekt do protokolu, že chtěl připravit doklady za uvedené roky, ale zjistil, že doklady nemá. Ke ztrátě došlo zřejmě při stěhování firmy a bytu. Do protokolu daňový subjekt dále uvedl, že v kontrolovaných letech míval kolem dvou set žadatelů o řidičský průkaz ročně.
Správce daně zaslal v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k součinnosti třetích osob městskému úřadu za účelem zjištění počtu žadatelů o získání řidičského oprávnění za roky 2006 – 2008. Z odpovědi na výzvu bylo zjištěno, že 715 uchazečů (z toho 494 zahraničních) vykonalo závěrečnou zkoušku v roce 2006, 555 uchazečů (z toho 349 zahraničních) vykonalo závěrečnou zkoušku v r. 2007 a 580 uchazečů (z toho 422 zahraničních) vykonalo závěrečnou zkoušku v r. 2008.
Na základě zjištěných skutečností vznikly správci daně pochybnosti o výši příjmů a tím i o výši základu daně z příjmů fyzických osob, které byly uvedeny v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob. Tyto pochybnosti daňový subjekt neodstranil ani na výzvu správce daně. Proto přistoupil v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ke stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový subjekt nebyl schopen prokázat výši příjmů za jednotlivá zdaňovací období, rozhodl se správce daně použít jako pomůcku ceny používané ve stejném místě a čase jinými provozovateli autoškoly. Ceny za jednotlivá řidičská oprávnění vynásobil správce daně počtem uchazečů o získání příslušných řidičských oprávnění. Ve prospěch daňového subjektu správce daně uvažoval se stejnou cenou za řidičské oprávnění pro české i zahraniční uchazeče. Výdaje dodatečně doložil daňový subjekt v průběhu kontroly daňovými doklady, včetně výdajů snižujících základ daně (leasing, odpisy).
Daňovému subjektu byla dodatečně stanovena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období r. 2006 ve výši 1,149.525,-Kč, za zdaňovací období r. 2007 ve výši 881.089,-Kč a za zdaňovací období r. 2008 ve výši 475.035,-Kč, celkem 2,505.649,- Kč.
Trestní oznámení bude podáno.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]