10.04.2010

Daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty – nepodané daňové přiznání


Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005 a 2006 a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období II. – IV. čtvrtletí 2005 u fyzické osoby, jejímž předmětem podnikání je výkup a prodej sběrového papíru. Za zdaňovací období 2005 a 2006 daňový subjekt nepodal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nepodal ani daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2005, přestože vykonával podnikatelskou činnost. (Správce daně v roce 2005 prováděl u daňového subjektu kontrolu za dřívější zdaňovací období, bylo mu tedy známo, že v roce 2005 podnikal). Při zahájení daňové kontroly předložil daňový subjekt správci daně vystavené faktury a bankovní výpisy, z nichž správce daně zjistil, že mu v roce 2005 a 2006 plynuly příjmy za prodej sběrového papíru a zjistil konkrétní uskutečněná zdanitelná plnění za rok 2005. Další faktury vydané získal správce daně dožádáním a doměřil daňovému subjektu daň na výstupu. Správce daně také zjistil, že daňový subjekt měl v roce 2005 a 2006 příjmy za postoupení pohledávek. Správce daně na základě dožádání získal smlouvy o postoupení pohledávek a doměřil daňovému subjektu další příjmy. Celkové příjmy, které daňový subjekt nepřiznal činily za rok 2005 částku 872.849,40 Kč a za rok 2006 částku 1,998.444,30 Kč. Daňový subjekt v průběhu daňové kontroly předložil nákladové faktury, které mu správce daně zohlednil. Celkem doměřená daň byla za rok 2005 ve výši 99.540,-Kč a za rok 2006 ve výši 385.436,-Kč. Doměřená daň z přidané hodnoty činila 180.008,- Kč. Daňový subjekt se neodvolal. Správce daně podal na daňový subjekt trestní oznámení.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]