10.04.2010

Daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob – neuskutečněná plnění


Finanční úřad prováděl u společnosti s ručením omezeným daňovou kontrolu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, v jejímž průběhu získal správce daně pochybnosti o rozsahu daňovým subjektem přijatých plnění. Správce daně v průběhu kontroly zjistil, že daňový subjekt uplatňoval náklady a nárok na odpočet daně na základě plnění, jejichž přijetí neprokázal. Správce daně tak dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob ve výši 624.000,- Kč a daň z přidané hodnoty v celkové výši 456.000,- Kč. Proti dodatečným platebním výměrů podal daňový subjekt odvolání, které správce daně postoupil k rozhodnutí finančnímu ředitelství.
Odvolací orgán prováděl rozsáhlé doplňování daňového řízení, v jehož průběhu vyšlo najevo a bylo jednoznačně prokázáno, že deklarované reklamní služby se vůbec neuskutečnily. Na základě získaných důkazů odvolací orgán učinil závěr, že daňový subjekt uplatňoval předmětné výdaje a nárok na odpočet daně neoprávněně, a odvolání zamítl.
Společnost s ručením omezeným následně uhradila nejen dodatečně vyměřenou daň z příjmů právnických osob ve výši 624.000,- Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 456.000,- Kč, ale i penále v celkové výši 1,119.000,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]