8.09.2010

Daň z příjmů právnických osob – doměření daně


Správce daně provedl kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2008 u daňového subjektu, jehož hlavní činností je činnost organizačních a ekonomických poradců, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Při kontrole bylo zjištěno, že daňový subjekt ve zdaňovacím období r. 2008 zahrnul do daňových nákladů částky za měsíční úroky plynoucí z Rámcové smlouvy o vzájemné finanční výpomoci uzavřené mezi tuzemskými právnickými osobami, které jsou osobami spojenými, ačkoliv vlastní kapitál daňového subjektu byl záporný. Úroky z finanční výpomoci, u nichž je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, nelze uznat za daňové výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Daňový subjekt porušil:

Správce daně doměřil za zdaňovací období r. 2008 daňovému subjektu daň z příjmů právnických osob ve výši 222.810,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]