8.09.2010

Daň z přidané hodnoty – nadměrný odpočet


Finanční úřad zahájil vytýkací řízení za zdaňovací období březen 2010, ke kterému podal daňový subjekt daňové přiznání na daň z přidané hodnoty, ve kterém uplatnil nadměrný odpočet ve výši 1,214.769,- Kč.
V průběhu vytýkacího řízení správce daně zjistil, že daňový subjekt mimo jiné uplatňuje nárok na odpočet daně ve výši 1,245.724,- Kč na základě dvou dokladů, jejichž předmětem bylo vypořádání spoluvlastnického podílu na majetku sdružení a vypořádání nákladů vynaložených v souvislosti s výstavbou majetku sdružení, jehož členem daňový subjekt byl.
Správce daně zjistil, že si daňový subjekt uplatnil nárok na odpočet daně při vypořádání podílů majetku vytvořeného společnou činností účastníků sdružení. Vydání podílů majetku sdružení vytvořeného společnou činností účastníků sdružení však není zdanitelným plněním ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, ale je formou finančního vypořádání mezi účastníky sdružení, které dani nepodléhá. Správce daně ukončil vytýkací řízení. Daňový subjekt neprokázal, že uplatnil nárok na odpočet daně v souladu s ustanovením zákona o dani z přidané hodnoty.
Správce daně na základě zjištěných skutečností změnil daňovou povinnost daňového subjektu o 1,245.724,- Kč, tzn. namísto daňovým subjektem vykázaného nadměrného odpočtu ve výši 1,214.769,- Kč správce daně vyměřil vlastní daňovou povinnost 30.995,- Kč.
Současný stav: Platební výměry jsou v právní moci.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]