5.17.2010

Daň z přidané hodnoty – vyměřená daňová povinnost

Právnická osoba – společnost s ručením omezeným, která v prověřovaných zdaňovacích obdobích provozovala nákup a prodej minerálních olejů.

Prověřované období: říjen 2009 až leden 2010 u DPH
V rámci součinnosti s pracovníky celní správy byl prověřován daňový subjekt – společnost s ručením omezeným, která od října 2009 do ledna 2010 nakupovala ve značném množství benzin a naftu v Rakousku, kterou obratem prodávala na území ČR. Společnost v září roku 2009 změnila své statutární orgány i místní příslušnost. Jediným společníkem a jednatelem se stala osoba, která figuruje v dalších čtyřech společnostech. Za měsíc říjen i listopad společnost podala přiznání k dani z přidané hodnoty, která však byla vyplněna zmatečně a dle jejich údajů si společnost nárokovala nadměrný odpočet. V rámci zahájeného vytýkacího řízení za měsíc září jediný společník a jednatel pouze telefonicky sdělil, že ve skutečnosti se nejedná o nadměrný odpočet, ale o daňovou povinnost a za měsíc říjen uhradil daň ve výši 650.000,- Kč. V měsíci listopadu vypadala situace obdobně, ale společnost uhradila daň ve výši 850.000,- Kč. Od té doby však nebyla kontaktní, žádné doklady v rámci vytýkacích řízení nepředložila ani na výzvy správce daně, jejího jednatele nebylo možné kontaktovat ani po opakovaných pokusech v sídle společnosti či jeho bydlišti. Za měsíce prosinec 2009 a leden 2010 společnost nepodala přiznání k dani z přidané hodnoty vůbec ani na výzvy správce daně, ačkoli v těchto měsících dle zjištěných podkladů dovezla a prodala největší množství pohonných hmot. Součinností s celní správou bylo zjištěno, že společnost v prověřovaných obdobích dovezla celkem 17,5 mil. litrů pohonných hmot, které prodávala s největší pravděpodobností ihned po jejich dovozu, neboť nevlastnila žádné skladovací prostory a dokonce ani žádné přepravní prostředky. Z přepravních dokladů bylo pouze zjištěno, že doprava byla provedena subdodavatelsky. Správce daně si tudíž obstaral pomůcky bez součinnosti s daňovým subjektem a vytýkací řízení za měsíce říjen a listopad 2009 ukončil stanovením daně podle těchto pomůcek. Stejným způsobem byla stanovena daň i za měsíce prosinec 2009 a leden 2010, za které přiznání nebylo podáno ani po výzvách. V měsíci únoru bylo u společnosti zahájeno insolvenční řízení. Na základě provedených zjištění byla za říjen 2009 u daně z přidané hodnoty vyměřena daňová povinnost 4,999.862,- Kč, za listopad 2009 15,606.180,- Kč, za prosinec 2009 20,734.014,- Kč a za leden 2010 26,354.214,- Kč.
Celkem byla na dani z přidané hodnoty vyměřena daňová povinnost za prověřovaná zdaňovací období ve výši 67,694.270,- Kč Oznámení o podezření z trestného činu zkrácení daně bude podáno.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]