4.07.2010

Nestačí jen tvrzení

Společnost s ručením omezeným s předmětem podnikání pronájem nemovitostí, bytů, nebytových prostor; výroba, obchod a služby se sídlem ve Středočeském kraji, uplatnila v daňových nákladech roku 2004 částku ve výši téměř jednoho milionu korun, které dokládala fakturami vystavenými jedním dodavatelem bez bližší specifikace fakturovaných činností. Tento údajný dodavatel jakýkoliv obchodní vztah s kontrolovanou společností popřel a tvrzení kontrolované společnosti nepotvrdili ani jí navržení svědci. V průběhu daňové kontroly společnost neprokázala ani, co fakticky bylo předmětem fakturace. Důsledkem toho bylo, že v průběhu daňové kontroly nebylo prokázáno, že se jedná o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a kontrolované společnosti byla zrušena vykázaná daňová ztráta a dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob ve výši několika set tisíc korun.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]