4.07.2010

Daň z příjmů právnických osob – doměření daně

Správce daně provedl kontrolu DPPO za zdaňovací období r. 2006 a 2007 u daňového subjektu, jehož hlavní činností je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, export a import, výroba potravinářských výrobků.
Při kontrole bylo zjištěno, že daňový subjekt ve zdaňovacím období r. 2006 neúčtoval o čerpání rezervy, kterou vytvořil na opravy majetku, přestože v daném roce prováděl opravy.
Daňový subjekt porušil:

Správce daně doměřil za zdaňovací období r. 2006 daňovému subjektu daň z příjmů právnických osob ve výši 358.560,- Kč.
Při kontrole bylo zjištěno, že daňový subjekt ve zdaňovacím období r. 2007 - ve druhém roce čerpání rezervy nezrušil její zůstatek.
Daňový subjekt porušil:

Správce daně doměřil za zdaňovací období r. 2007 daňovému subjektu daň z příjmů právnických osob ve výši 3,801.840,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]