4.07.2010

Daň z příjmů právnických osob – dodatečně vyměřená daň

Správce daně provedl u společnosti s ručením omezeným daňovou kontrolu za zdaňovací období 2004 – 2006. Při kontrole správce daně zjistil, že daňový subjekt zahrnul do daňově účinných nákladů roku 2004 náklady ve výši 15,918.835,- Kč, za rok 2005 náklady ve výši 14,799.220,- Kč a za rok 2006 náklady ve výši 37,811.533,- Kč. Tyto náklady měly být daňovým subjektem vynaloženy na služby, které měla poskytnout společnost se sídlem v oblasti tzv. „daňových rájů“.
Daňový subjekt v průběhu daňové kontroly věrohodným způsobem neprokázal, že služby jím fakturované byly realizovány společností deklarovanou na fakturách. Daňovým subjektem tak nebyla řádně osvědčena skutečnost, že jde o oprávněný náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
S ohledem na shora uvedené byla správcem daně doměřena daň příjmů právnických osob za rok 2004 ve výši 4,457.000,- Kč, za rok 2005 ve výši 3,848.000,- Kč a za rok 2006 ve výši 9,074.000,- Kč.
Současný stav: Dodatečné platební výměry jsou v právní moci.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]