4.07.2010

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – dodatečné doměření daně

Daňová kontrola u daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen DZČ) u daňového subjektu s.r.o. za zdaňovací období r. 2006,2007,2008
Zápis do OR: 7.11.2005
Předmět podnikání: nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, velkoobchod , výroba, instalace a opravy elektronických zařízení a poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Kontrolou bylo zjištěno, že formou služby poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí služeb od mateřské je fakturovaná mzda jednatele daňového subjektu.
Předmětem doměření daně bylo doměření odměny jednatele společnosti, který byl vyslán mateřskou organizací z Francie. Mzda jednatele byla fakturována české s.r.o.
Z doložené „Smlouvy o poskytnutí služeb“ jasně vyplývá, že se jedná o pronájem pracovní síly a to tak, jak je uveden v ustanovení § 6 odst.2 zákona č 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozd.předpisů.
Obecně tento problém vzniká tehdy, když matka kontroluje činnost dcery svým pracovníkem a tento je pak zapisován na přechodnou dobu do OR tuzemské společnosti jako jednatel dcery, aby ke své činnosti měl potřebné pravomoci.Tento jednatel je vyplácen jako zaměstnanec matkou (v menší míře i dcerou) a matka dceři fakturuje práci jednatele jako službu bez částky za zprostředkování, přičemž interval fakturace služby není měsíční.
Porušené ust.: § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění p.p.

Výsledek kontroly: dodatečné doměření daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
Rok 2006 840.740,-Kč
Rok 2007 972.519,-Kč
Rok 2008 741.254,-Kč


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]