4.07.2010

Daň z přidané hodnoty – nezahrnutá daň na výstupu

Vytýkací řízení za prosinec 2009 u daňového subjektu společnost s ručením omezeným.
V kontrolovaném zdaňovacím období plátce nezahrnul do zdanitelných plnění poskytnutých v tuzemsku daň na výstupu v celkové částce 10,159.631,- Kč za uskutečněné služby výrobní povahy.
Společnost porušila ust. odst. 1 § 21 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
Výsledek vytýkacího řízení: zvýšení daně na výstupu o 10,159.631- Kč/ze základu daně 53,159.741,- Kč.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]