3.01.2010

Ukrytý účet

Z údajů získaných v rámci součinnosti od jiných státních orgánů vyplynulo, že daňový subjekt s bydlištěm ve Středočeském kraji používá pro podnikatelskou činnost další bankovní účet, na který je poukazována část jeho tržeb, které nejsou zdaněny. Při kontrole bylo zjištěno, že z nich nebyla odvedena ani daň z přidané hodnoty na výstupu a to v úctyhodné výši přesahující částku několika miliónů korun.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]