3.16.2010

Informace k uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem v daňových přiznáních

k daním z příjmů za rok 2009(11.03.2010)

Uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. zt) v daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období započatá v roce 2009

Vzhledem k množícím se dotazům poplatníků daně z příjmů právnických osob na postup při uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, ve znění zákona č. 304/2009 Sb., v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2009 (dále jen „přiznání DPPO“) a v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 (dále jen „přiznání DPFO“) Ministerstvo financí sděluje:

I. k dani z příjmů právnických osob

1.Při splnění podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány na řádku č. 162 přiznání DPPO. Skutečnost, že se jedná o tyto výdaje, bude uvedena v poli s nepředtištěným názvem položky; pokud budou tyto výdaje tvořit pouze část souhrnné částky vykázané na tomto řádku, budou uvedeny na zvláštní příloze jako součást specifikace věcné náplně jednotlivých výdajů uplatněných na tomto řádku.
2.Daňově neúčinné výdaje (náklady) vymezené v § 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál, budou součástí souhrnné částky na řádku č. 40 přiznání DPPO; současně budou tyto výdaje zahrnuté na základě účetních dokladů do účetnictví, rozčleněny podle svého charakteru do příslušných účtových skupin účtové třídy Náklady (spotřebované pohonné hmoty, parkovné) v tabulce A přílohy č. 1 k II. oddílu přiznání DPPO.
II. k dani z příjmů fyzických osob

A.u poplatníků, kteří vedou účetnictví
1.Při splnění podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány v souhrnné částce:
na řádku č. 106 Přílohy č. 1 přiznání DPFO – v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů). Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1 přiznání DPFO,
na řádku č. 205 Přílohy č. 2 přiznání DPFO – v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů).
2.Daňově neúčinné výdaje (náklady) vymezené v § 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál, budou součástí souhrnné částky:
na řádku č. 105 Přílohy č. 1 přiznání DPFO – v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů). Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1 přiznání DPFO,
na řádku č. 204 Přílohy č. 2 přiznání DPFO – v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů).
B.u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona o daních příjmů, nebo u poplatníků s příjmy z pronájmu, kteří vedou záznamy podle § 9 odst. 6 zákona o daních příjmů
Při splnění podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány v souhrnné částce:
na řádku č. 102 Přílohy č. 1 přiznání DPFO – v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů),
na řádku č. 202 Přílohy č. 2 přiznání DPFO – v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů),
a to bez daňově neúčinných výdajů vymezených v § 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložených v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál.
V případě, že se jedná o poplatníka, fyzickou osobu, který vede daňovou evidenci podle § 7b zákona o daních příjmů, nebo má příjmy z pronájmu a vede záznamy podle § 9 odst. 6 zákona o daních příjmů, a uplatní postup podle písmene A) tohoto sdělení, nebude správce daně tento postup pozastavovat. Současné uplatnění postupu podle písmene A) a B) tohoto sdělení v jednom dílčím základu daně je nepřípustné.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]