2.04.2010

Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010

Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zásadně změnil ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 tak, že došlo ke sjednocení možnosti použití „paušálních cen“ pohonných hmot, které doposud mohli uplatňovat podnikatelé na základě pokynů MF řady „D“ s tzv. vyhláškovými cenami pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele. Podle této úpravy, počínaje již rokem 2009, nebude Ministerstvo financí vydávat pokyny k cenám PHM pro podnikatele a ti naopak budou moci použít ceny vydávané vyhláškami MPSV. Pro rok 2009 bude tak možno postupovat podle vyhlášky MPSV, kterou je vyhláška č. 451/2008 Sb. Podle této vyhlášky, která zůstala v platnosti po celý rok 2009, jsou průměrné ceny následující:

Průměrná cena pohonných hmot platná pro rok 2009, stanovená vyhláškou č. 451/2008 Sb. činí:
  1. 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
  2. 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  3. 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  4. 28,50 Kč u motorové nafty.
Pozn.: Sazba základní náhrady platná rovněž po celý rok 2009 je 3,90 Kč.
S účinností od 1. 1. 2010 je již vydána nová vyhláška MPSV, a to pod č. 462/2009 Sb.. V ní vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:
  1. 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
  2. 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  3. 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  4. 27,20 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2010 je rovněž 3,90 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2010 změnit.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]